Vòng bi tang trống tự lựa NTN

 • Vòng bi NTN 231/710BK  – Bạc đạn NTN 231/710BK 

  Vòng bi NTN 231/710BK  – Bạc đạn NTN 231/710BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 710 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1150 
  + Độ dày vòng bi (B): 345 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/900K  – Bạc đạn NTN 239/900K 

  Vòng bi NTN 239/900K  – Bạc đạn NTN 239/900K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1180 
  + Độ dày vòng bi (B): 206 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/1180K  – Bạc đạn NTN 239/1180K 

  Vòng bi NTN 239/1180K  – Bạc đạn NTN 239/1180K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1180 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1540 
  + Độ dày vòng bi (B): 272 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 241/710BK30  – Bạc đạn NTN 241/710BK30 

  Vòng bi NTN 241/710BK30  – Bạc đạn NTN 241/710BK30  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 710 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1150 
  + Độ dày vòng bi (B): 438 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 230/900BK  – Bạc đạn NTN 230/900BK 

  Vòng bi NTN 230/900BK  – Bạc đạn NTN 230/900BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1280 
  + Độ dày vòng bi (B): 280 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/1250K  – Bạc đạn NTN 239/1250K 

  Vòng bi NTN 239/1250K  – Bạc đạn NTN 239/1250K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1250 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1630 
  + Độ dày vòng bi (B): 280 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 232/710BK  – Bạc đạn NTN 232/710BK 

  Vòng bi NTN 232/710BK  – Bạc đạn NTN 232/710BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 710 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1280 
  + Độ dày vòng bi (B): 450 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 240/900BK30  – Bạc đạn NTN 240/900BK30 

  Vòng bi NTN 240/900BK30  – Bạc đạn NTN 240/900BK30  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1280 
  + Độ dày vòng bi (B): 375 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/1320K  – Bạc đạn NTN 239/1320K 

  Vòng bi NTN 239/1320K  – Bạc đạn NTN 239/1320K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1320 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1720 
  + Độ dày vòng bi (B): 300 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/750K  – Bạc đạn NTN 239/750K 

  Vòng bi NTN 239/750K  – Bạc đạn NTN 239/750K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 750 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1000 
  + Độ dày vòng bi (B): 185 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 231/900BK  – Bạc đạn NTN 231/900BK 

  Vòng bi NTN 231/900BK  – Bạc đạn NTN 231/900BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1420 
  + Độ dày vòng bi (B): 412 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/1400K  – Bạc đạn NTN 239/1400K 

  Vòng bi NTN 239/1400K  – Bạc đạn NTN 239/1400K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1400 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1820 
  + Độ dày vòng bi (B): 315 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 230/750BK  – Bạc đạn NTN 230/750BK 

  Vòng bi NTN 230/750BK  – Bạc đạn NTN 230/750BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 750 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1090 
  + Độ dày vòng bi (B): 250 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/950K  – Bạc đạn NTN 239/950K 

  Vòng bi NTN 239/950K  – Bạc đạn NTN 239/950K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1250 
  + Độ dày vòng bi (B): 224 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 240/750BK30  – Bạc đạn NTN 240/750BK30 

  Vòng bi NTN 240/750BK30  – Bạc đạn NTN 240/750BK30  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 750 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1090 
  + Độ dày vòng bi (B): 335 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 230/950BK  – Bạc đạn NTN 230/950BK 

  Vòng bi NTN 230/950BK  – Bạc đạn NTN 230/950BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360 
  + Độ dày vòng bi (B): 300 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 231/750BK  – Bạc đạn NTN 231/750BK 

  Vòng bi NTN 231/750BK  – Bạc đạn NTN 231/750BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 750 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1220 
  + Độ dày vòng bi (B): 365 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 240/950BK30  – Bạc đạn NTN 240/950BK30 

  Vòng bi NTN 240/950BK30  – Bạc đạn NTN 240/950BK30  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360 
  + Độ dày vòng bi (B): 412 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 232/750BK  – Bạc đạn NTN 232/750BK 

  Vòng bi NTN 232/750BK  – Bạc đạn NTN 232/750BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 750 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360 
  + Độ dày vòng bi (B): 475 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/1000K  – Bạc đạn NTN 239/1000K 

  Vòng bi NTN 239/1000K  – Bạc đạn NTN 239/1000K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1000 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1320 
  + Độ dày vòng bi (B): 236 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất