Vòng bi mâm xoay một tầng bi có bốn điểm tiếp xúc

Vòng-bi-mâm-xoay-ROLLIX-REXROTH

Vòng bi mâm xoay một tầng bi có bốn điểm tiếp xúc

1.Mô tả:
Loại Ổ lăn mâm xoay một tầng bi có bốn điểm tiếp xúc nàychủ yếu tạo thành vòng bên trong và bên ngoài. Ổ lăn mâm xoay một tầng bi có bốn điểm tiếp xúc có các tính năng với thiết kế nhỏ gọn và nhẹ. Những quả bóng lăn vào bốn điểm của vòng bi do đó, nó có thể thực hiện các lực dọc trục, lực hướng tâm và thời điểm tới hạn tại một thời điểm.

  • Mã sản phẩm :
  • Ứng dụng:

03 0181 07, 03 0260 00, 08 0675 00, 21 0641 01, 21 1091 01, 22 0841 01, 23 1091 01, 31 0941 01, 33 0541 01 (ROLLIX), RK6-22N1Z, RK6-25N1Z, RK6-29N1Z, RK6-37N1Z, RK6-43N1Z, RK6-37E1Z, RK6-43E1Z, HS6-25P1Z, HS6-43P1Z, HS6-43N1Z, MTE265X, MTE265, MTE265T, 12740001, 12750001, 16389001, 16015001, 16322001, 16327001 (KAYDON), VA140188V, VA160235N, VA250309N, VI140326V, VI160288N, VI160420N, VLA200414N, VLA200644N, VLA200744N, VLA200844N, VLA200944N, VLA201044N, VLI200414V, VLI200544N, VLI200644N, VSA200414N, VSA200544N, VSA200644N, VSA200744N, VSA200844N (INA),  WD-H0146/3-00020, WD-LA0223/3-06370 (IMO), 1-HSB380, 1-HSB405, 1-HSB433, 1-HSW544, 1-HSW596, 1-HSN644, 1-HSN744, 1-HJB680, 1-HJB710, 1-HJW710, 1-HJW719, 1-HJW719A, 1-HJW720, 1-HJN720, HJN720A

Ổ lăn mâm xoay một tầng bi có bốn điểm tiếp xúc thích hợp trong nhiều máy móc kỹ thuật, chẳng hạn như máy quay băng tải hoạt động hàn, cần cẩu nhỏ, máy đào nhỏ và vừa và như vậy.