Products tagged “bạc đạn N208”

 • Vòng bi NSK N208 – Bạc đạn NSK N208

  Vòng bi NSK N208 – Bạc đạn NSK N208 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.375kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi RIV N208(2208) – Bạc đạn RIV N208(2208)

  Vòng bi RIV N208(2208) – Bạc đạn RIV N208(2208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC N208(2208) – Bạc đạn MRC N208(2208)

  Vòng bi MRC N208(2208) – Bạc đạn MRC N208(2208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N208(2208) – Bạc đạn ZKL N208(2208)

  Vòng bi ZKL N208(2208) – Bạc đạn ZKL N208(2208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N208(2208) – Bạc đạn STEYR N208(2208)

  Vòng bi STEYR N208(2208) – Bạc đạn STEYR N208(2208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC N208(2208) – Bạc đạn MAC N208(2208)

  Vòng bi MAC N208(2208) – Bạc đạn MAC N208(2208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO N208(2208) – Bạc đạn KOYO N208(2208)

  Vòng bi KOYO N208(2208) – Bạc đạn KOYO N208(2208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N208 – Bạc đạn NACHI N208

  Vòng bi NACHI N208 – Bạc đạn NACHI N208 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ESG N208 – Bạc đạn ESG N208

  Vòng bi ESG N208 – Bạc đạn ESG N208 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.39kg