Products tagged “bạc đạn NU208”

 • Vòng bi AET NU208(32208) – Bạc đạn AET NU208(32208)

  Vòng bi AET NU208(32208) – Bạc đạn AET NU208(32208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU208(32208) – Bạc đạn ZKL NU208(32208)

  Vòng bi ZKL NU208(32208) – Bạc đạn ZKL NU208(32208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU208(32208) – Bạc đạn RIV NU208(32208)

  Vòng bi RIV NU208(32208) – Bạc đạn RIV NU208(32208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU208(32208) – Bạc đạn MRC NU208(32208)

  Vòng bi MRC NU208(32208) – Bạc đạn MRC NU208(32208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU208(32208) – Bạc đạn MAC NU208(32208)

  Vòng bi MAC NU208(32208) – Bạc đạn MAC NU208(32208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NU208(32208) – Bạc đạn RHP NU208(32208)

  Vòng bi RHP NU208(32208) – Bạc đạn RHP NU208(32208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU208(32208) – Bạc đạn STEYR NU208(32208)

  Vòng bi STEYR NU208(32208) – Bạc đạn STEYR NU208(32208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU208(32208) – Bạc đạn KOYO NU208(32208)

  Vòng bi KOYO NU208(32208) – Bạc đạn KOYO NU208(32208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU208 – Bạc đạn NACHI NU208

  Vòng bi NACHI NU208 – Bạc đạn NACHI NU208 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ESG NU208 – Bạc đạn ESG NU208

  Vòng bi ESG NU208 – Bạc đạn ESG NU208 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.35kg