Vòng bi ASAHI

 • Vòng bi ASAHI UCK311(K 90611) – Bạc đạn ASAHI UCK311(K 90611)

  Vòng bi ASAHI UCK311(K 90611) – Bạc đạn ASAHI UCK311(K 90611) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 66 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 207 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK312(K 90612) – Bạc đạn ASAHI UCK312(K 90612)

  Vòng bi ASAHI UCK312(K 90612) – Bạc đạn ASAHI UCK312(K 90612) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 71 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 220 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK313(K 90613) – Bạc đạn ASAHI UCK313(K 90613)

  Vòng bi ASAHI UCK313(K 90613) – Bạc đạn ASAHI UCK313(K 90613) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 75 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 238 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK314(K 90614) – Bạc đạn ASAHI UCK314(K 90614)

  Vòng bi ASAHI UCK314(K 90614) – Bạc đạn ASAHI UCK314(K 90614) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 78 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 252 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK315(K 90615) – Bạc đạn ASAHI UCK315(K 90615)

  Vòng bi ASAHI UCK315(K 90615) – Bạc đạn ASAHI UCK315(K 90615) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 82 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 262 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK316(K 90616) – Bạc đạn ASAHI UCK316(K 90616)

  Vòng bi ASAHI UCK316(K 90616) – Bạc đạn ASAHI UCK316(K 90616) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 86 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 282 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK317(K 90617) – Bạc đạn ASAHI UCK317(K 90617)

  Vòng bi ASAHI UCK317(K 90617) – Bạc đạn ASAHI UCK317(K 90617) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 96 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 298 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK318(K 90618) – Bạc đạn ASAHI UCK318(K 90618)

  Vòng bi ASAHI UCK318(K 90618) – Bạc đạn ASAHI UCK318(K 90618) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 96 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 312 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK319(K 90619) – Bạc đạn ASAHI UCK319(K 90619)

  Vòng bi ASAHI UCK319(K 90619) – Bạc đạn ASAHI UCK319(K 90619) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 103 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 322 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK320(K 90620) – Bạc đạn ASAHI UCK320(K 90620)

  Vòng bi ASAHI UCK320(K 90620) – Bạc đạn ASAHI UCK320(K 90620) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 108 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 345 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK321(K 90621) – Bạc đạn ASAHI UCK321(K 90621)

  Vòng bi ASAHI UCK321(K 90621) – Bạc đạn ASAHI UCK321(K 90621) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 112 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 345 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK306(K 90606) – Bạc đạn ASAHI UCK306(K 90606)

  Vòng bi ASAHI UCK306(K 90606) – Bạc đạn ASAHI UCK306(K 90606) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 43 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 137 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK322(K 90622) – Bạc đạn ASAHI UCK322(K 90622)

  Vòng bi ASAHI UCK322(K 90622) – Bạc đạn ASAHI UCK322(K 90622) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 117 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 385 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK307(K 90607) – Bạc đạn ASAHI UCK307(K 90607)

  Vòng bi ASAHI UCK307(K 90607) – Bạc đạn ASAHI UCK307(K 90607) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 48 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 150 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK324(K 90624) – Bạc đạn ASAHI UCK324(K 90624)

  Vòng bi ASAHI UCK324(K 90624) – Bạc đạn ASAHI UCK324(K 90624) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 126 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 432 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK308(K 90608) – Bạc đạn ASAHI UCK308(K 90608)

  Vòng bi ASAHI UCK308(K 90608) – Bạc đạn ASAHI UCK308(K 90608) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 162 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK326(K 90626) – Bạc đạn ASAHI UCK326(K 90626)

  Vòng bi ASAHI UCK326(K 90626) – Bạc đạn ASAHI UCK326(K 90626) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 135 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 465 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK309(K 90609) – Bạc đạn ASAHI UCK309(K 90609)

  Vòng bi ASAHI UCK309(K 90609) – Bạc đạn ASAHI UCK309(K 90609) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 57 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 178 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK328(K 90628) – Bạc đạn ASAHI UCK328(K 90628)

  Vòng bi ASAHI UCK328(K 90628) – Bạc đạn ASAHI UCK328(K 90628) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 145 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 515 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASAHI UCK310(K 90610) – Bạc đạn ASAHI UCK310(K 90610)

  Vòng bi ASAHI UCK310(K 90610) – Bạc đạn ASAHI UCK310(K 90610) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 61 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 191 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –