Products tagged “bạc đạn NU411”

 • Vòng bi NSK NU411 – Bạc đạn NSK NU411

  Vòng bi NSK NU411 – Bạc đạn NSK NU411 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2.5kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU411(32411) – Bạc đạn ASK NU411(32411)

  Vòng bi ASK NU411(32411) – Bạc đạn ASK NU411(32411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU411(32411) – Bạc đạn ZKL NU411(32411)

  Vòng bi ZKL NU411(32411) – Bạc đạn ZKL NU411(32411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU411(32411) – Bạc đạn MAC NU411(32411)

  Vòng bi MAC NU411(32411) – Bạc đạn MAC NU411(32411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU411(32411) – Bạc đạn RIV NU411(32411)

  Vòng bi RIV NU411(32411) – Bạc đạn RIV NU411(32411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU411(32411) – Bạc đạn MRC NU411(32411)

  Vòng bi MRC NU411(32411) – Bạc đạn MRC NU411(32411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU411(32411) – Bạc đạn MRC NU411(32411)

  Vòng bi MRC NU411(32411) – Bạc đạn MRC NU411(32411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU411(32411) – Bạc đạn STEYR NU411(32411)

  Vòng bi STEYR NU411(32411) – Bạc đạn STEYR NU411(32411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU411(32411) – Bạc đạn KOYO NU411(32411)

  Vòng bi KOYO NU411(32411) – Bạc đạn KOYO NU411(32411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU411(32411) – Bạc đạn FAG NU411(32411)

  Vòng bi FAG NU411(32411) – Bạc đạn FAG NU411(32411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU411(32411) – Bạc đạn SND NU411(32411)

  Vòng bi SND NU411(32411) – Bạc đạn SND NU411(32411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU411 – Bạc đạn NACHI NU411

  Vòng bi NACHI NU411 – Bạc đạn NACHI NU411 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –