Products tagged “vòng bi N305”

 • Vòng bi NSK N305 – Bạc đạn NSK N305

  Vòng bi NSK N305 – Bạc đạn NSK N305 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.233kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi RIV N305(2305) – Bạc đạn RIV N305(2305)

  Vòng bi RIV N305(2305) – Bạc đạn RIV N305(2305) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N305(2305) – Bạc đạn ZKL N305(2305)

  Vòng bi ZKL N305(2305) – Bạc đạn ZKL N305(2305) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC N305(2305) – Bạc đạn MAC N305(2305)

  Vòng bi MAC N305(2305) – Bạc đạn MAC N305(2305) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N305(2305) – Bạc đạn STEYR N305(2305)

  Vòng bi STEYR N305(2305) – Bạc đạn STEYR N305(2305) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N305(2305) – Bạc đạn STEYR N305(2305)

  Vòng bi STEYR N305(2305) – Bạc đạn STEYR N305(2305) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO N305(2305) – Bạc đạn KOYO N305(2305)

  Vòng bi KOYO N305(2305) – Bạc đạn KOYO N305(2305) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N305 – Bạc đạn NACHI N305

  Vòng bi NACHI N305 – Bạc đạn NACHI N305 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ESG N305 – Bạc đạn ESG N305

  Vòng bi ESG N305 – Bạc đạn ESG N305 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.24kg