Vòng bi SKF

 • Vòng bi SKF W 6008-2Z – Bạc đạn SKF W 6008-2Z

  Vòng bi SKF W 6008-2Z – Bạc đạn SKF W 6008-2Z giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 68mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF W 6201-2Z – Bạc đạn SKF W 6201-2Z

  Vòng bi SKF W 6201-2Z – Bạc đạn SKF W 6201-2Z giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 12mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32mm
  + Độ dày vòng bi (B): 10mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF W 6009-2Z – Bạc đạn SKF W 6009-2Z

  Vòng bi SKF W 6009-2Z – Bạc đạn SKF W 6009-2Z giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 75mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF 6020-2RS1 – Bạc đạn SKF 6020-2RS1

  Vòng bi SKF 6020-2RS1 – Bạc đạn SKF 6020-2RS1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF 16008/W64 – Bạc đạn SKF 16008/W64

  Vòng bi SKF 16008/W64 – Bạc đạn SKF 16008/W64 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 68mm
  + Độ dày vòng bi (B): 9mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF 62/28/W64 – Bạc đạn SKF 62/28/W64

  Vòng bi SKF 62/28/W64 – Bạc đạn SKF 62/28/W64 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 28mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 58mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF W 6210-2Z – Bạc đạn SKF W 6210-2Z

  Vòng bi SKF W 6210-2Z – Bạc đạn SKF W 6210-2Z giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF 16006/W64 – Bạc đạn SKF 16006/W64

  Vòng bi SKF 16006/W64 – Bạc đạn SKF 16006/W64 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 55mm
  + Độ dày vòng bi (B): 9mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF 618/4/W64 – Bạc đạn SKF 618/4/W64

  Vòng bi SKF 618/4/W64 – Bạc đạn SKF 618/4/W64 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 4mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 9mm
  + Độ dày vòng bi (B): 2.5mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF W 618/3 R – Bạc đạn SKF W 618/3 R

  Vòng bi SKF W 618/3 R – Bạc đạn SKF W 618/3 R giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 3mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 7mm
  + Độ dày vòng bi (B): 2mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF W 6202-2Z – Bạc đạn SKF W 6202-2Z

  Vòng bi SKF W 6202-2Z – Bạc đạn SKF W 6202-2Z giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 15mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 35mm
  + Độ dày vòng bi (B): 11mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF 61910/W64 – Bạc đạn SKF 61910/W64

  Vòng bi SKF 61910/W64 – Bạc đạn SKF 61910/W64 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF W 618/4 R – Bạc đạn SKF W 618/4 R

  Vòng bi SKF W 618/4 R – Bạc đạn SKF W 618/4 R giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 4mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 9mm
  + Độ dày vòng bi (B): 2.5mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF W 6301-2Z – Bạc đạn SKF W 6301-2Z

  Vòng bi SKF W 6301-2Z – Bạc đạn SKF W 6301-2Z giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 12mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 37mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF 619/4/W64 – Bạc đạn SKF 619/4/W64

  Vòng bi SKF 619/4/W64 – Bạc đạn SKF 619/4/W64 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 4mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 11mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF 16032/W64 – Bạc đạn SKF 16032/W64

  Vòng bi SKF 16032/W64 – Bạc đạn SKF 16032/W64 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF W 6203-2Z – Bạc đạn SKF W 6203-2Z

  Vòng bi SKF W 6203-2Z – Bạc đạn SKF W 6203-2Z giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 17mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 40mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF 618/5/W64 – Bạc đạn SKF 618/5/W64

  Vòng bi SKF 618/5/W64 – Bạc đạn SKF 618/5/W64 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 5mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 11mm
  + Độ dày vòng bi (B): 3mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF 6011-2RS1 – Bạc đạn SKF 6011-2RS1

  Vòng bi SKF 6011-2RS1 – Bạc đạn SKF 6011-2RS1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi SKF W 6302-2Z – Bạc đạn SKF W 6302-2Z

  Vòng bi SKF W 6302-2Z – Bạc đạn SKF W 6302-2Z giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 15mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất