Vòng bi FAG

Vòng bi FAG, bạc đạn FAG, vong bi fag, bac dan fag chính hãng, giá cạnh tranh, hỗ trợ dịch vụ 24/7, liên hệ với chúng tôi ngay để được báo giá & hỗ trợ tốt nhất

 • Vòng bi FAG 231/600K.MB+H31/600 – Bạc đạn FAG 231/600K.MB+H31/600

  Vòng bi FAG 231/600K.MB+H31/600 – Bạc đạn FAG 231/600K.MB+H31/600 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 980 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 300 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22216EK+AH316 – Bạc đạn FAG 22216EK+AH316

  Vòng bi FAG 22216EK+AH316 – Bạc đạn FAG 22216EK+AH316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 241/600BK30MB+H241/6 – Bạc đạn FAG 241/600BK30MB+H241/6

  Vòng bi FAG 241/600BK30MB+H241/6 – Bạc đạn FAG 241/600BK30MB+H241/6 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 980 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 375 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 21316EK.TVPB+AH316 – Bạc đạn FAG 21316EK.TVPB+AH316

  Vòng bi FAG 21316EK.TVPB+AH316 – Bạc đạn FAG 21316EK.TVPB+AH316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 239/630BK.MB+H39/630 – Bạc đạn FAG 239/630BK.MB+H39/630

  Vòng bi FAG 239/630BK.MB+H39/630 – Bạc đạn FAG 239/630BK.MB+H39/630 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 630 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 850 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 165 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22316EK+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK+AHX2316

  Vòng bi FAG 22316EK+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK+AHX2316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 239/500K.MB+H39/500 – Bạc đạn FAG 239/500K.MB+H39/500

  Vòng bi FAG 239/500K.MB+H39/500 – Bạc đạn FAG 239/500K.MB+H39/500 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 670 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 230/630BK.MB+H30/630 – Bạc đạn FAG 230/630BK.MB+H30/630

  Vòng bi FAG 230/630BK.MB+H30/630 – Bạc đạn FAG 230/630BK.MB+H30/630 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 630 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 212 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22316EK.T41A+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK.T41A+AHX2316

  Vòng bi FAG 22316EK.T41A+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK.T41A+AHX2316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 230/500BK.MB+H30/500 – Bạc đạn FAG 230/500BK.MB+H30/500

  Vòng bi FAG 230/500BK.MB+H30/500 – Bạc đạn FAG 230/500BK.MB+H30/500 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 720 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 167 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 240/630BK30MB+H240/6 – Bạc đạn FAG 240/630BK30MB+H240/6

  Vòng bi FAG 240/630BK30MB+H240/6 – Bạc đạn FAG 240/630BK30MB+H240/6 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 630 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 290 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22217EK+AHX317 – Bạc đạn FAG 22217EK+AHX317

  Vòng bi FAG 22217EK+AHX317 – Bạc đạn FAG 22217EK+AHX317 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 231/500BK.MB+H31/500 – Bạc đạn FAG 231/500BK.MB+H31/500

  Vòng bi FAG 231/500BK.MB+H31/500 – Bạc đạn FAG 231/500BK.MB+H31/500 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 830 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 264 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 240/630BK30MB+H240/6 – Bạc đạn FAG 240/630BK30MB+H240/6

  Vòng bi FAG 240/630BK30MB+H240/6 – Bạc đạn FAG 240/630BK30MB+H240/6 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 630 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 290 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 21317EK.TVPB+AHX317 – Bạc đạn FAG 21317EK.TVPB+AHX317

  Vòng bi FAG 21317EK.TVPB+AHX317 – Bạc đạn FAG 21317EK.TVPB+AHX317 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 239/530K.MB+H39/530 – Bạc đạn FAG 239/530K.MB+H39/530

  Vòng bi FAG 239/530K.MB+H39/530 – Bạc đạn FAG 239/530K.MB+H39/530 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 530 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 710 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 136 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 241/630BK30MB+H241/6 – Bạc đạn FAG 241/630BK30MB+H241/6

  Vòng bi FAG 241/630BK30MB+H241/6 – Bạc đạn FAG 241/630BK30MB+H241/6 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 630 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1030 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 400 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22317EK+AHX2317 – Bạc đạn FAG 22317EK+AHX2317

  Vòng bi FAG 22317EK+AHX2317 – Bạc đạn FAG 22317EK+AHX2317 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 230/530BK.MB+H30/530 – Bạc đạn FAG 230/530BK.MB+H30/530

  Vòng bi FAG 230/530BK.MB+H30/530 – Bạc đạn FAG 230/530BK.MB+H30/530 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 530 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 780 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 185 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 239/670BK.MB+H39/670 – Bạc đạn FAG 239/670BK.MB+H39/670

  Vòng bi FAG 239/670BK.MB+H39/670 – Bạc đạn FAG 239/670BK.MB+H39/670 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 670 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 900 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 170 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –