Products tagged “bạc đạn NJ307”

 • Vòng bi ZKL NJ307(42307) – Bạc đạn ZKL NJ307(42307)

  Vòng bi ZKL NJ307(42307) – Bạc đạn ZKL NJ307(42307) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NJ307(42307) – Bạc đạn RIV NJ307(42307)

  Vòng bi RIV NJ307(42307) – Bạc đạn RIV NJ307(42307) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NJ307(42307) – Bạc đạn RIV NJ307(42307)

  Vòng bi RIV NJ307(42307) – Bạc đạn RIV NJ307(42307) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NJ307(42307) – Bạc đạn MRC NJ307(42307)

  Vòng bi MRC NJ307(42307) – Bạc đạn MRC NJ307(42307) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NJ307(42307) – Bạc đạn MAC NJ307(42307)

  Vòng bi MAC NJ307(42307) – Bạc đạn MAC NJ307(42307) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NJ307(42307) – Bạc đạn STEYR NJ307(42307)

  Vòng bi STEYR NJ307(42307) – Bạc đạn STEYR NJ307(42307) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NJ307(42307) – Bạc đạn KOYO NJ307(42307)

  Vòng bi KOYO NJ307(42307) – Bạc đạn KOYO NJ307(42307) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NJ307 – Bạc đạn NACHI NJ307

  Vòng bi NACHI NJ307 – Bạc đạn NACHI NJ307 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ESG NJ307 – Bạc đạn ESG NJ307

  Vòng bi ESG NJ307 – Bạc đạn ESG NJ307 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.53kg