Products tagged “vòng bi NU408”

 • Vòng bi NSK NU408 – Bạc đạn NSK NU408

  Vòng bi NSK NU408 – Bạc đạn NSK NU408 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.28kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU408(32408) – Bạc đạn ASK NU408(32408)

  Vòng bi ASK NU408(32408) – Bạc đạn ASK NU408(32408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU408(32408) – Bạc đạn ZKL NU408(32408)

  Vòng bi ZKL NU408(32408) – Bạc đạn ZKL NU408(32408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU408(32408) – Bạc đạn MAC NU408(32408)

  Vòng bi MAC NU408(32408) – Bạc đạn MAC NU408(32408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU408(32408) – Bạc đạn MAC NU408(32408)

  Vòng bi MAC NU408(32408) – Bạc đạn MAC NU408(32408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU408(32408) – Bạc đạn RIV NU408(32408)

  Vòng bi RIV NU408(32408) – Bạc đạn RIV NU408(32408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU408(32408) – Bạc đạn MRC NU408(32408)

  Vòng bi MRC NU408(32408) – Bạc đạn MRC NU408(32408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU408(32408) – Bạc đạn STEYR NU408(32408)

  Vòng bi STEYR NU408(32408) – Bạc đạn STEYR NU408(32408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU408(32408) – Bạc đạn KOYO NU408(32408)

  Vòng bi KOYO NU408(32408) – Bạc đạn KOYO NU408(32408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU408(32408) – Bạc đạn FAG NU408(32408)

  Vòng bi FAG NU408(32408) – Bạc đạn FAG NU408(32408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU408(32408) – Bạc đạn SND NU408(32408)

  Vòng bi SND NU408(32408) – Bạc đạn SND NU408(32408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU408 – Bạc đạn NACHI NU408

  Vòng bi NACHI NU408 – Bạc đạn NACHI NU408 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –