Vòng bi NSK

 • Vòng bi NSK 239/950CAKE4 – Bạc đạn NSK 239/950CAKE4

  Vòng bi NSK 239/950CAKE4 – Bạc đạn NSK 239/950CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1250mm
  + Độ dày vòng bi (B): 224mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 732kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1120CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1120CAK30E4

  Vòng bi NSK 240/1120CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1120CAK30E4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1580mm
  + Độ dày vòng bi (B): 462mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2790kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 230/950CAE4 – Bạc đạn NSK 230/950CAE4

  Vòng bi NSK 230/950CAE4 – Bạc đạn NSK 230/950CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 300mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1400kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1180CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1180CAE4

  Vòng bi NSK 240/1180CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1180CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1180mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1660mm
  + Độ dày vòng bi (B): 475mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3180kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 230/950CAKE4 – Bạc đạn NSK 230/950CAKE4

  Vòng bi NSK 230/950CAKE4 – Bạc đạn NSK 230/950CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 300mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1400kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1180CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1180CAK30E4

  Vòng bi NSK 240/1180CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1180CAK30E4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1180mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1660mm
  + Độ dày vòng bi (B): 475mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3180kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/950CAE4 – Bạc đạn NSK 240/950CAE4

  Vòng bi NSK 240/950CAE4 – Bạc đạn NSK 240/950CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 412mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1880kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1250CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1250CAE4

  Vòng bi NSK 240/1250CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1250CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1250mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1750mm
  + Độ dày vòng bi (B): 500mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3700kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/950CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/950CAK30E4

  Vòng bi NSK 240/950CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/950CAK30E4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 412mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1880kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1250CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1250CAK30E4

  Vòng bi NSK 240/1250CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1250CAK30E4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1250mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1750mm
  + Độ dày vòng bi (B): 500mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3700kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 232/950CAE4 – Bạc đạn NSK 232/950CAE4

  Vòng bi NSK 232/950CAE4 – Bạc đạn NSK 232/950CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1660mm
  + Độ dày vòng bi (B): 530mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 4800kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1320CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1320CAE4

  Vòng bi NSK 240/1320CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1320CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1850mm
  + Độ dày vòng bi (B): 530mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 4400kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 232/950CAKE4 – Bạc đạn NSK 232/950CAKE4

  Vòng bi NSK 232/950CAKE4 – Bạc đạn NSK 232/950CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1660mm
  + Độ dày vòng bi (B): 530mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 4800kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1320CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1320CAK30E4

  Vòng bi NSK 240/1320CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1320CAK30E4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1850mm
  + Độ dày vòng bi (B): 530mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 4400kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 232/850CAE4 – Bạc đạn NSK 232/850CAE4

  Vòng bi NSK 232/850CAE4 – Bạc đạn NSK 232/850CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1500mm
  + Độ dày vòng bi (B): 515mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3890kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1000CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1000CAE4

  Vòng bi NSK 240/1000CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1000CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1000mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1420mm
  + Độ dày vòng bi (B): 412mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2010kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1400CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1400CAE4

  Vòng bi NSK 240/1400CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1400CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1400mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1950mm
  + Độ dày vòng bi (B): 545mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 4900kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 232/850CAKE4 – Bạc đạn NSK 232/850CAKE4

  Vòng bi NSK 232/850CAKE4 – Bạc đạn NSK 232/850CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1500mm
  + Độ dày vòng bi (B): 515mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3890kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1000CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1000CAK30E4

  Vòng bi NSK 240/1000CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1000CAK30E4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1000mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1420mm
  + Độ dày vòng bi (B): 412mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2010kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1400CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1400CAK30E4

  Vòng bi NSK 240/1400CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1400CAK30E4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1400mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1950mm
  + Độ dày vòng bi (B): 545mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 4900kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất