Vòng bi ESG - Bạc đạn ESG

Nhập khẩu & phân phối chính hãng vòng bi trục cán ESG giá thành cạnh tranh, dịch vụ hỗ trợ chu đáo, vòng bi ESG bao gồm: vòng bi cầu hai dãy tiếp xúc esg, vòng bi cầu bốn điểm tiếp xúc esg, vòng bi trụ hai dãy esg, vòng bi đũa bốn dãy esg, liên hệ với chúng tôi ngay để được báo giá tốt nhất

 • Vòng bi ESG 24040/W33 – Bạc đạn ESG 24040/W33

  Vòng bi ESG 24040/W33 – Bạc đạn ESG 24040/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 28.6kg

 • Vòng bi ESG 24040K – Bạc đạn ESG 24040K

  Vòng bi ESG 24040K – Bạc đạn ESG 24040K giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 28.3kg

 • Vòng bi ESG 24040K/W33 – Bạc đạn ESG 24040K/W33

  Vòng bi ESG 24040K/W33 – Bạc đạn ESG 24040K/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 28.1kg

 • Vòng bi ESG 23240 – Bạc đạn ESG 23240

  Vòng bi ESG 23240 – Bạc đạn ESG 23240 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 57.6kg

 • Vòng bi ESG 24040CA – Bạc đạn ESG 24040CA

  Vòng bi ESG 24040CA – Bạc đạn ESG 24040CA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 32.1kg

 • Vòng bi ESG 23240/W33 – Bạc đạn ESG 23240/W33

  Vòng bi ESG 23240/W33 – Bạc đạn ESG 23240/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 57.1kg

 • Vòng bi ESG 24040CA/W33 – Bạc đạn ESG 24040CA/W33

  Vòng bi ESG 24040CA/W33 – Bạc đạn ESG 24040CA/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 31.9kg

 • Vòng bi ESG 23240K – Bạc đạn ESG 23240K

  Vòng bi ESG 23240K – Bạc đạn ESG 23240K giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 55.9kg

 • Vòng bi ESG 24040CAK – Bạc đạn ESG 24040CAK

  Vòng bi ESG 24040CAK – Bạc đạn ESG 24040CAK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 31.6kg

 • Vòng bi ESG 23240K/W33 – Bạc đạn ESG 23240K/W33

  Vòng bi ESG 23240K/W33 – Bạc đạn ESG 23240K/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 55.4kg

 • Vòng bi ESG 24040CAK/W33 – Bạc đạn ESG 24040CAK/W33

  Vòng bi ESG 24040CAK/W33 – Bạc đạn ESG 24040CAK/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 31.4kg

 • Vòng bi ESG 23240CA – Bạc đạn ESG 23240CA

  Vòng bi ESG 23240CA – Bạc đạn ESG 23240CA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 53.4kg

 • Vòng bi ESG 23240CA/W33 – Bạc đạn ESG 23240CA/W33

  Vòng bi ESG 23240CA/W33 – Bạc đạn ESG 23240CA/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 52.9kg

 • Vòng bi ESG 23240CAK – Bạc đạn ESG 23240CAK

  Vòng bi ESG 23240CAK – Bạc đạn ESG 23240CAK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 52.8kg

 • Vòng bi ESG 23240CAK/W33 – Bạc đạn ESG 23240CAK/W33

  Vòng bi ESG 23240CAK/W33 – Bạc đạn ESG 23240CAK/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 52.3kg

 • Vòng bi ESG 23940CA – Bạc đạn ESG 23940CA

  Vòng bi ESG 23940CA – Bạc đạn ESG 23940CA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 11.6kg

 • Vòng bi ESG 23940CA/W33 – Bạc đạn ESG 23940CA/W33

  Vòng bi ESG 23940CA/W33 – Bạc đạn ESG 23940CA/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 11.6kg

 • Vòng bi ESG 23940CAK – Bạc đạn ESG 23940CAK

  Vòng bi ESG 23940CAK – Bạc đạn ESG 23940CAK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 11.4kg

 • Vòng bi ESG 23940CAK/W33 – Bạc đạn ESG 23940CAK/W33

  Vòng bi ESG 23940CAK/W33 – Bạc đạn ESG 23940CAK/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 11.3kg

 • Vòng bi ESG 24040 – Bạc đạn ESG 24040

  Vòng bi ESG 24040 – Bạc đạn ESG 24040 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 28.7kg