Products tagged “vòng bi NU1010”

 • Vòng bi NSK NU1010 – Bạc đạn NSK NU1010

  Vòng bi NSK NU1010 – Bạc đạn NSK NU1010 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.301kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi RIV NU1010(32110) – Bạc đạn RIV NU1010(32110)

  Vòng bi RIV NU1010(32110) – Bạc đạn RIV NU1010(32110) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU1010(32110) – Bạc đạn MRC NU1010(32110)

  Vòng bi MRC NU1010(32110) – Bạc đạn MRC NU1010(32110) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU1010(32110) – Bạc đạn MRC NU1010(32110)

  Vòng bi MRC NU1010(32110) – Bạc đạn MRC NU1010(32110) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU1010(32110) – Bạc đạn STEYR NU1010(32110)

  Vòng bi STEYR NU1010(32110) – Bạc đạn STEYR NU1010(32110) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU1010(32110) – Bạc đạn KOYO NU1010(32110)

  Vòng bi KOYO NU1010(32110) – Bạc đạn KOYO NU1010(32110) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU1010(32110) – Bạc đạn FAG NU1010(32110)

  Vòng bi FAG NU1010(32110) – Bạc đạn FAG NU1010(32110) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU1010(32110) – Bạc đạn SND NU1010(32110)

  Vòng bi SND NU1010(32110) – Bạc đạn SND NU1010(32110) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NU1010(32110) – Bạc đạn ASK NU1010(32110)

  Vòng bi ASK NU1010(32110) – Bạc đạn ASK NU1010(32110) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU1010(32110) – Bạc đạn MAC NU1010(32110)

  Vòng bi MAC NU1010(32110) – Bạc đạn MAC NU1010(32110) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU1010 – Bạc đạn NACHI NU1010

  Vòng bi NACHI NU1010 – Bạc đạn NACHI NU1010 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –