Products tagged “bạc đạn NU410”

 • Vòng bi NSK NU410 – Bạc đạn NSK NU410

  Vòng bi NSK NU410 – Bạc đạn NSK NU410 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.99kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU410(32410) – Bạc đạn ASK NU410(32410)

  Vòng bi ASK NU410(32410) – Bạc đạn ASK NU410(32410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU410(32410) – Bạc đạn ZKL NU410(32410)

  Vòng bi ZKL NU410(32410) – Bạc đạn ZKL NU410(32410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU410(32410) – Bạc đạn MAC NU410(32410)

  Vòng bi MAC NU410(32410) – Bạc đạn MAC NU410(32410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU410(32410) – Bạc đạn RIV NU410(32410)

  Vòng bi RIV NU410(32410) – Bạc đạn RIV NU410(32410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU410(32410) – Bạc đạn MRC NU410(32410)

  Vòng bi MRC NU410(32410) – Bạc đạn MRC NU410(32410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU410(32410) – Bạc đạn STEYR NU410(32410)

  Vòng bi STEYR NU410(32410) – Bạc đạn STEYR NU410(32410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU410(32410) – Bạc đạn KOYO NU410(32410)

  Vòng bi KOYO NU410(32410) – Bạc đạn KOYO NU410(32410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU410(32410) – Bạc đạn FAG NU410(32410)

  Vòng bi FAG NU410(32410) – Bạc đạn FAG NU410(32410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU410(32410) – Bạc đạn SND NU410(32410)

  Vòng bi SND NU410(32410) – Bạc đạn SND NU410(32410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU410 – Bạc đạn NACHI NU410

  Vòng bi NACHI NU410 – Bạc đạn NACHI NU410 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –