Products tagged “vòng bi NU414”

 • Vòng bi NSK NU414 – Bạc đạn NSK NU414

  Vòng bi NSK NU414 – Bạc đạn NSK NU414 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 5.28kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU414(32414) – Bạc đạn ASK NU414(32414)

  Vòng bi ASK NU414(32414) – Bạc đạn ASK NU414(32414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU414(32414) – Bạc đạn ZKL NU414(32414)

  Vòng bi ZKL NU414(32414) – Bạc đạn ZKL NU414(32414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU414(32414) – Bạc đạn MAC NU414(32414)

  Vòng bi MAC NU414(32414) – Bạc đạn MAC NU414(32414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU414(32414) – Bạc đạn RIV NU414(32414)

  Vòng bi RIV NU414(32414) – Bạc đạn RIV NU414(32414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU414(32414) – Bạc đạn MRC NU414(32414)

  Vòng bi MRC NU414(32414) – Bạc đạn MRC NU414(32414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU414(32414) – Bạc đạn STEYR NU414(32414)

  Vòng bi STEYR NU414(32414) – Bạc đạn STEYR NU414(32414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU414(32414) – Bạc đạn STEYR NU414(32414)

  Vòng bi STEYR NU414(32414) – Bạc đạn STEYR NU414(32414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU414(32414) – Bạc đạn KOYO NU414(32414)

  Vòng bi KOYO NU414(32414) – Bạc đạn KOYO NU414(32414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU414(32414) – Bạc đạn FAG NU414(32414)

  Vòng bi FAG NU414(32414) – Bạc đạn FAG NU414(32414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU414(32414) – Bạc đạn SND NU414(32414)

  Vòng bi SND NU414(32414) – Bạc đạn SND NU414(32414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU414 – Bạc đạn NACHI NU414

  Vòng bi NACHI NU414 – Bạc đạn NACHI NU414 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –