Products tagged “bạc đạn N205”

 • Vòng bi NSK N205 – Bạc đạn NSK N205

  Vòng bi NSK N205 – Bạc đạn NSK N205 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.135kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi RIV N205(2205) – Bạc đạn RIV N205(2205)

  Vòng bi RIV N205(2205) – Bạc đạn RIV N205(2205) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC N205(2205) – Bạc đạn MRC N205(2205)

  Vòng bi MRC N205(2205) – Bạc đạn MRC N205(2205) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N205(2205) – Bạc đạn ZKL N205(2205)

  Vòng bi ZKL N205(2205) – Bạc đạn ZKL N205(2205) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N205(2205) – Bạc đạn STEYR N205(2205)

  Vòng bi STEYR N205(2205) – Bạc đạn STEYR N205(2205) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC N205(2205) – Bạc đạn MAC N205(2205)

  Vòng bi MAC N205(2205) – Bạc đạn MAC N205(2205) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO N205(2205) – Bạc đạn KOYO N205(2205)

  Vòng bi KOYO N205(2205) – Bạc đạn KOYO N205(2205) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N205 – Bạc đạn NACHI N205

  Vòng bi NACHI N205 – Bạc đạn NACHI N205 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ESG N205 – Bạc đạn ESG N205

  Vòng bi ESG N205 – Bạc đạn ESG N205 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.15kg