Products tagged “vòng bi NU424”

 • Vòng bi NSK NU424 – Bạc đạn NSK NU424

  Vòng bi NSK NU424 – Bạc đạn NSK NU424 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 30.2kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU424(32424) – Bạc đạn ASK NU424(32424)

  Vòng bi ASK NU424(32424) – Bạc đạn ASK NU424(32424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NU424(32424) – Bạc đạn ASK NU424(32424)

  Vòng bi ASK NU424(32424) – Bạc đạn ASK NU424(32424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU424(32424) – Bạc đạn ZKL NU424(32424)

  Vòng bi ZKL NU424(32424) – Bạc đạn ZKL NU424(32424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU424(32424) – Bạc đạn MAC NU424(32424)

  Vòng bi MAC NU424(32424) – Bạc đạn MAC NU424(32424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU424(32424) – Bạc đạn RIV NU424(32424)

  Vòng bi RIV NU424(32424) – Bạc đạn RIV NU424(32424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU424(32424) – Bạc đạn MRC NU424(32424)

  Vòng bi MRC NU424(32424) – Bạc đạn MRC NU424(32424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU424(32424) – Bạc đạn STEYR NU424(32424)

  Vòng bi STEYR NU424(32424) – Bạc đạn STEYR NU424(32424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU424(32424) – Bạc đạn KOYO NU424(32424)

  Vòng bi KOYO NU424(32424) – Bạc đạn KOYO NU424(32424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU424(32424) – Bạc đạn FAG NU424(32424)

  Vòng bi FAG NU424(32424) – Bạc đạn FAG NU424(32424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU424(32424) – Bạc đạn SND NU424(32424)

  Vòng bi SND NU424(32424) – Bạc đạn SND NU424(32424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU424 – Bạc đạn NACHI NU424

  Vòng bi NACHI NU424 – Bạc đạn NACHI NU424 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –