Products tagged “bạc đạn NU409”

 • Vòng bi NSK NU409 – Bạc đạn NSK NU409

  Vòng bi NSK NU409 – Bạc đạn NSK NU409 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.62kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU409(32409) – Bạc đạn ASK NU409(32409)

  Vòng bi ASK NU409(32409) – Bạc đạn ASK NU409(32409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU409(32409) – Bạc đạn ZKL NU409(32409)

  Vòng bi ZKL NU409(32409) – Bạc đạn ZKL NU409(32409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU409(32409) – Bạc đạn MAC NU409(32409)

  Vòng bi MAC NU409(32409) – Bạc đạn MAC NU409(32409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU409(32409) – Bạc đạn RIV NU409(32409)

  Vòng bi RIV NU409(32409) – Bạc đạn RIV NU409(32409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU409(32409) – Bạc đạn MRC NU409(32409)

  Vòng bi MRC NU409(32409) – Bạc đạn MRC NU409(32409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU409(32409) – Bạc đạn STEYR NU409(32409)

  Vòng bi STEYR NU409(32409) – Bạc đạn STEYR NU409(32409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU409(32409) – Bạc đạn KOYO NU409(32409)

  Vòng bi KOYO NU409(32409) – Bạc đạn KOYO NU409(32409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU409(32409) – Bạc đạn FAG NU409(32409)

  Vòng bi FAG NU409(32409) – Bạc đạn FAG NU409(32409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU409(32409) – Bạc đạn SND NU409(32409)

  Vòng bi SND NU409(32409) – Bạc đạn SND NU409(32409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU409 – Bạc đạn NACHI NU409

  Vòng bi NACHI NU409 – Bạc đạn NACHI NU409 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –