Products tagged “vòng bi NU1011”

 • Vòng bi NSK NU1011 – Bạc đạn NSK NU1011

  Vòng bi NSK NU1011 – Bạc đạn NSK NU1011 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.445kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi RIV NU1011(32111) – Bạc đạn RIV NU1011(32111)

  Vòng bi RIV NU1011(32111) – Bạc đạn RIV NU1011(32111) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU1011(32111) – Bạc đạn MRC NU1011(32111)

  Vòng bi MRC NU1011(32111) – Bạc đạn MRC NU1011(32111) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU1011(32111) – Bạc đạn STEYR NU1011(32111)

  Vòng bi STEYR NU1011(32111) – Bạc đạn STEYR NU1011(32111) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU1011(32111) – Bạc đạn STEYR NU1011(32111)

  Vòng bi STEYR NU1011(32111) – Bạc đạn STEYR NU1011(32111) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU1011(32111) – Bạc đạn KOYO NU1011(32111)

  Vòng bi KOYO NU1011(32111) – Bạc đạn KOYO NU1011(32111) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU1011(32111) – Bạc đạn FAG NU1011(32111)

  Vòng bi FAG NU1011(32111) – Bạc đạn FAG NU1011(32111) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU1011(32111) – Bạc đạn SND NU1011(32111)

  Vòng bi SND NU1011(32111) – Bạc đạn SND NU1011(32111) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NU1011(32111) – Bạc đạn ASK NU1011(32111)

  Vòng bi ASK NU1011(32111) – Bạc đạn ASK NU1011(32111) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU1011(32111) – Bạc đạn MAC NU1011(32111)

  Vòng bi MAC NU1011(32111) – Bạc đạn MAC NU1011(32111) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU1011 – Bạc đạn NACHI NU1011

  Vòng bi NACHI NU1011 – Bạc đạn NACHI NU1011 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –