Products tagged “bạc đạn NU417”

 • Vòng bi NSK NU417 – Bạc đạn NSK NU417

  Vòng bi NSK NU417 – Bạc đạn NSK NU417 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 9.56kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU417(32417) – Bạc đạn ASK NU417(32417)

  Vòng bi ASK NU417(32417) – Bạc đạn ASK NU417(32417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU417(32417) – Bạc đạn ZKL NU417(32417)

  Vòng bi ZKL NU417(32417) – Bạc đạn ZKL NU417(32417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU417(32417) – Bạc đạn MAC NU417(32417)

  Vòng bi MAC NU417(32417) – Bạc đạn MAC NU417(32417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU417(32417) – Bạc đạn RIV NU417(32417)

  Vòng bi RIV NU417(32417) – Bạc đạn RIV NU417(32417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU417(32417) – Bạc đạn MRC NU417(32417)

  Vòng bi MRC NU417(32417) – Bạc đạn MRC NU417(32417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU417(32417) – Bạc đạn STEYR NU417(32417)

  Vòng bi STEYR NU417(32417) – Bạc đạn STEYR NU417(32417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU417(32417) – Bạc đạn KOYO NU417(32417)

  Vòng bi KOYO NU417(32417) – Bạc đạn KOYO NU417(32417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU417(32417) – Bạc đạn KOYO NU417(32417)

  Vòng bi KOYO NU417(32417) – Bạc đạn KOYO NU417(32417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU417(32417) – Bạc đạn FAG NU417(32417)

  Vòng bi FAG NU417(32417) – Bạc đạn FAG NU417(32417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU417(32417) – Bạc đạn SND NU417(32417)

  Vòng bi SND NU417(32417) – Bạc đạn SND NU417(32417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU417 – Bạc đạn NACHI NU417

  Vòng bi NACHI NU417 – Bạc đạn NACHI NU417 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –