Products tagged “bạc đạn NU420”

 • Vòng bi NSK NU420 – Bạc đạn NSK NU420

  Vòng bi NSK NU420 – Bạc đạn NSK NU420 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 15.5kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU420(32420) – Bạc đạn ASK NU420(32420)

  Vòng bi ASK NU420(32420) – Bạc đạn ASK NU420(32420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU420(32420) – Bạc đạn ZKL NU420(32420)

  Vòng bi ZKL NU420(32420) – Bạc đạn ZKL NU420(32420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU420(32420) – Bạc đạn MAC NU420(32420)

  Vòng bi MAC NU420(32420) – Bạc đạn MAC NU420(32420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU420(32420) – Bạc đạn RIV NU420(32420)

  Vòng bi RIV NU420(32420) – Bạc đạn RIV NU420(32420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU420(32420) – Bạc đạn MRC NU420(32420)

  Vòng bi MRC NU420(32420) – Bạc đạn MRC NU420(32420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU420(32420) – Bạc đạn STEYR NU420(32420)

  Vòng bi STEYR NU420(32420) – Bạc đạn STEYR NU420(32420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU420(32420) – Bạc đạn KOYO NU420(32420)

  Vòng bi KOYO NU420(32420) – Bạc đạn KOYO NU420(32420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU420(32420) – Bạc đạn FAG NU420(32420)

  Vòng bi FAG NU420(32420) – Bạc đạn FAG NU420(32420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU420(32420) – Bạc đạn FAG NU420(32420)

  Vòng bi FAG NU420(32420) – Bạc đạn FAG NU420(32420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU420(32420) – Bạc đạn SND NU420(32420)

  Vòng bi SND NU420(32420) – Bạc đạn SND NU420(32420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU420 – Bạc đạn NACHI NU420

  Vòng bi NACHI NU420 – Bạc đạn NACHI NU420 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –