Vòng bi cầu tiếp xúc 4 điểm ESG

 • Vòng bi ESG QJF1068X1 – Bạc đạn ESG QJF1068X1

  Vòng bi ESG QJF1068X1 – Bạc đạn ESG QJF1068X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 519.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 66kg

 • Vòng bi ESG QJ1068 – Bạc đạn ESG QJ1068

  Vòng bi ESG QJ1068 – Bạc đạn ESG QJ1068 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 66kg

 • Vòng bi ESG QJF1068 – Bạc đạn ESG QJF1068

  Vòng bi ESG QJF1068 – Bạc đạn ESG QJF1068 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 66kg

 • Vòng bi ESG 4222X3D – Bạc đạn ESG 4222X3D

  Vòng bi ESG 4222X3D – Bạc đạn ESG 4222X3D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 83mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 12kg

 • Vòng bi ESG QJ1060 – Bạc đạn ESG QJ1060

  Vòng bi ESG QJ1060 – Bạc đạn ESG QJ1060 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 47kg

 • Vòng bi ESG QJF1060 – Bạc đạn ESG QJF1060

  Vòng bi ESG QJF1060 – Bạc đạn ESG QJF1060 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 47kg

 • Vòng bi ESG QJF2964X2 – Bạc đạn ESG QJF2964X2

  Vòng bi ESG QJF2964X2 – Bạc đạn ESG QJF2964X2 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 31kg

 • Vòng bi ESG QJ1064 – Bạc đạn ESG QJ1064

  Vòng bi ESG QJ1064 – Bạc đạn ESG QJ1064 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 49.5kg

 • Vòng bi ESG QJF1064 – Bạc đạn ESG QJF1064

  Vòng bi ESG QJF1064 – Bạc đạn ESG QJF1064 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 49.5kg

 • Vòng bi ESG QJF1064X1 – Bạc đạn ESG QJF1064X1

  Vòng bi ESG QJF1064X1 – Bạc đạn ESG QJF1064X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 479.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 50kg

 • Vòng bi ESG QJ1068X1 – Bạc đạn ESG QJ1068X1

  Vòng bi ESG QJ1068X1 – Bạc đạn ESG QJ1068X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 519.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 66kg

 • Vòng bi ESG QJF2952X1 – Bạc đạn ESG QJF2952X1

  Vòng bi ESG QJF2952X1 – Bạc đạn ESG QJF2952X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 369.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 23kg

 • Vòng bi ESG QJF2952X3 – Bạc đạn ESG QJF2952X3

  Vòng bi ESG QJF2952X3 – Bạc đạn ESG QJF2952X3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 374.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 23.5kg

 • Vòng bi ESG QJ1052 – Bạc đạn ESG QJ1052

  Vòng bi ESG QJ1052 – Bạc đạn ESG QJ1052 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 32.6kg

 • Vòng bi ESG QJF1052 – Bạc đạn ESG QJF1052

  Vòng bi ESG QJF1052 – Bạc đạn ESG QJF1052 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 32.6kg

 • Vòng bi ESG QJF2956X2 – Bạc đạn ESG QJF2956X2

  Vòng bi ESG QJF2956X2 – Bạc đạn ESG QJF2956X2 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 375mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 21kg

 • Vòng bi ESG QJ240 – Bạc đạn ESG QJ240

  Vòng bi ESG QJ240 – Bạc đạn ESG QJ240 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 28.5kg

 • Vòng bi ESG QJF2956X3 – Bạc đạn ESG QJF2956X3

  Vòng bi ESG QJF2956X3 – Bạc đạn ESG QJF2956X3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 389.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 25.5kg

 • Vòng bi ESG QJF240 – Bạc đạn ESG QJF240

  Vòng bi ESG QJF240 – Bạc đạn ESG QJF240 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 28.5kg

 • Vòng bi ESG QJ1056 – Bạc đạn ESG QJ1056

  Vòng bi ESG QJ1056 – Bạc đạn ESG QJ1056 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 34.7kg