Vòng bi tang trống tự lựa NTN

 • Vòng bi NTN 240/800BK30  – Bạc đạn NTN 240/800BK30 

  Vòng bi NTN 240/800BK30  – Bạc đạn NTN 240/800BK30  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 800 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1150 
  + Độ dày vòng bi (B): 345 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/1060K  – Bạc đạn NTN 239/1060K 

  Vòng bi NTN 239/1060K  – Bạc đạn NTN 239/1060K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1060 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1400 
  + Độ dày vòng bi (B): 250 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 231/800BK  – Bạc đạn NTN 231/800BK 

  Vòng bi NTN 231/800BK  – Bạc đạn NTN 231/800BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 800 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1280 
  + Độ dày vòng bi (B): 375 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 230/1060BK  – Bạc đạn NTN 230/1060BK 

  Vòng bi NTN 230/1060BK  – Bạc đạn NTN 230/1060BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1060 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1500 
  + Độ dày vòng bi (B): 325 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 232/670BK  – Bạc đạn NTN 232/670BK 

  Vòng bi NTN 232/670BK  – Bạc đạn NTN 232/670BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 670 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1220 
  + Độ dày vòng bi (B): 438 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/850K  – Bạc đạn NTN 239/850K 

  Vòng bi NTN 239/850K  – Bạc đạn NTN 239/850K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1120 
  + Độ dày vòng bi (B): 200 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 240/1060BK30  – Bạc đạn NTN 240/1060BK30 

  Vòng bi NTN 240/1060BK30  – Bạc đạn NTN 240/1060BK30  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1060 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1500 
  + Độ dày vòng bi (B): 438 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/710K  – Bạc đạn NTN 239/710K 

  Vòng bi NTN 239/710K  – Bạc đạn NTN 239/710K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 710 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 950 
  + Độ dày vòng bi (B): 180 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 230/850BK  – Bạc đạn NTN 230/850BK 

  Vòng bi NTN 230/850BK  – Bạc đạn NTN 230/850BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1220 
  + Độ dày vòng bi (B): 272 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/1120K  – Bạc đạn NTN 239/1120K 

  Vòng bi NTN 239/1120K  – Bạc đạn NTN 239/1120K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1120 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1460 
  + Độ dày vòng bi (B): 250 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 230/710BK  – Bạc đạn NTN 230/710BK 

  Vòng bi NTN 230/710BK  – Bạc đạn NTN 230/710BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 710 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1030 
  + Độ dày vòng bi (B): 236 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 240/850BK30  – Bạc đạn NTN 240/850BK30 

  Vòng bi NTN 240/850BK30  – Bạc đạn NTN 240/850BK30  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1220 
  + Độ dày vòng bi (B): 365 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 230/1120BK  – Bạc đạn NTN 230/1120BK 

  Vòng bi NTN 230/1120BK  – Bạc đạn NTN 230/1120BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1120 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1580 
  + Độ dày vòng bi (B): 345 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 240/710BK30  – Bạc đạn NTN 240/710BK30 

  Vòng bi NTN 240/710BK30  – Bạc đạn NTN 240/710BK30  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 710 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1030 
  + Độ dày vòng bi (B): 315 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 231/850BK  – Bạc đạn NTN 231/850BK 

  Vòng bi NTN 231/850BK  – Bạc đạn NTN 231/850BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360 
  + Độ dày vòng bi (B): 400 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 240/1120BK30  – Bạc đạn NTN 240/1120BK30 

  Vòng bi NTN 240/1120BK30  – Bạc đạn NTN 240/1120BK30  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1120 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1580 
  + Độ dày vòng bi (B): 462 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 231/710BK  – Bạc đạn NTN 231/710BK 

  Vòng bi NTN 231/710BK  – Bạc đạn NTN 231/710BK  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 710 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1150 
  + Độ dày vòng bi (B): 345 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/900K  – Bạc đạn NTN 239/900K 

  Vòng bi NTN 239/900K  – Bạc đạn NTN 239/900K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1180 
  + Độ dày vòng bi (B): 206 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 239/1180K  – Bạc đạn NTN 239/1180K 

  Vòng bi NTN 239/1180K  – Bạc đạn NTN 239/1180K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1180 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1540 
  + Độ dày vòng bi (B): 272 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN 241/710BK30  – Bạc đạn NTN 241/710BK30 

  Vòng bi NTN 241/710BK30  – Bạc đạn NTN 241/710BK30  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 710 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1150 
  + Độ dày vòng bi (B): 438 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất