Vòng bi đũa 4 dãy NTN

 • Vòng bi NTN E-4R13005  – Bạc đạn NTN E-4R13005 

  Vòng bi NTN E-4R13005  – Bạc đạn NTN E-4R13005  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 650 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 
  + Độ dày vòng bi (B): 670 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R16403  – Bạc đạn NTN E-4R16403 

  Vòng bi NTN E-4R16403  – Bạc đạn NTN E-4R16403  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 820 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1160 
  + Độ dày vòng bi (B): 840 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R13003  – Bạc đạn NTN E-4R13003 

  Vòng bi NTN E-4R13003  – Bạc đạn NTN E-4R13003  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 650 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 
  + Độ dày vòng bi (B): 690 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R16801  – Bạc đạn NTN E-4R16801 

  Vòng bi NTN E-4R16801  – Bạc đạn NTN E-4R16801  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 840 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1160 
  + Độ dày vòng bi (B): 840 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R13201  – Bạc đạn NTN E-4R13201 

  Vòng bi NTN E-4R13201  – Bạc đạn NTN E-4R13201  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 660 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 820 
  + Độ dày vòng bi (B): 440 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R17001  – Bạc đạn NTN E-4R17001 

  Vòng bi NTN E-4R17001  – Bạc đạn NTN E-4R17001  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1150 
  + Độ dày vòng bi (B): 650 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R13802  – Bạc đạn NTN E-4R13802 

  Vòng bi NTN E-4R13802  – Bạc đạn NTN E-4R13802  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 690 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 980 
  + Độ dày vòng bi (B): 715 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R17003  – Bạc đạn NTN E-4R17003 

  Vòng bi NTN E-4R17003  – Bạc đạn NTN E-4R17003  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1150 
  + Độ dày vòng bi (B): 800 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R14003  – Bạc đạn NTN E-4R14003 

  Vòng bi NTN E-4R14003  – Bạc đạn NTN E-4R14003  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 700 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 930 
  + Độ dày vòng bi (B): 620 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R17004  – Bạc đạn NTN E-4R17004 

  Vòng bi NTN E-4R17004  – Bạc đạn NTN E-4R17004  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1180 
  + Độ dày vòng bi (B): 650 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R10402  – Bạc đạn NTN E-4R10402 

  Vòng bi NTN E-4R10402  – Bạc đạn NTN E-4R10402  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 520 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 735 
  + Độ dày vòng bi (B): 535 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R14205  – Bạc đạn NTN E-4R14205 

  Vòng bi NTN E-4R14205  – Bạc đạn NTN E-4R14205  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 710 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1000 
  + Độ dày vòng bi (B): 715 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R17002  – Bạc đạn NTN E-4R17002 

  Vòng bi NTN E-4R17002  – Bạc đạn NTN E-4R17002  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1180 
  + Độ dày vòng bi (B): 850 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R10603  – Bạc đạn NTN E-4R10603 

  Vòng bi NTN E-4R10603  – Bạc đạn NTN E-4R10603  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 530 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 700 
  + Độ dày vòng bi (B): 540 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R14501  – Bạc đạn NTN E-4R14501 

  Vòng bi NTN E-4R14501  – Bạc đạn NTN E-4R14501  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 725 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1000 
  + Độ dày vòng bi (B): 700 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R17201  – Bạc đạn NTN E-4R17201 

  Vòng bi NTN E-4R17201  – Bạc đạn NTN E-4R17201  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 860 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1160 
  + Độ dày vòng bi (B): 735 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R10601  – Bạc đạn NTN E-4R10601 

  Vòng bi NTN E-4R10601  – Bạc đạn NTN E-4R10601  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 530 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 760 
  + Độ dày vòng bi (B): 520 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R15001  – Bạc đạn NTN E-4R15001 

  Vòng bi NTN E-4R15001  – Bạc đạn NTN E-4R15001  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 750 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1050 
  + Độ dày vòng bi (B): 745 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R18001  – Bạc đạn NTN E-4R18001 

  Vòng bi NTN E-4R18001  – Bạc đạn NTN E-4R18001  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1230 
  + Độ dày vòng bi (B): 895 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R10602  – Bạc đạn NTN E-4R10602 

  Vòng bi NTN E-4R10602  – Bạc đạn NTN E-4R10602  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 530 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 780 
  + Độ dày vòng bi (B): 570 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất