Vòng bi côn FAG

 • Vòng bi FAG K34306.34478 – Bạc đạn FAG K34306.34478

  Vòng bi FAG K34306.34478 – Bạc đạn FAG K34306.34478 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 77.78mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 121.4mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23.01mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KHM518445.HM518410 – Bạc đạn FAG KHM518445.HM518410

  Vòng bi FAG KHM518445.HM518410 – Bạc đạn FAG KHM518445.HM518410 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 88.9 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 152.4mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39.68mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KHM218248.HM218210 – Bạc đạn FAG KHM218248.HM218210

  Vòng bi FAG KHM218248.HM218210 – Bạc đạn FAG KHM218248.HM218210 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 89.97mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 146.9mm
  + Độ dày vòng bi (B): 40 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KLM12749.LM12710 – Bạc đạn FAG KLM12749.LM12710

  Vòng bi FAG KLM12749.LM12710 – Bạc đạn FAG KLM12749.LM12710 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 21.98mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 45.23mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16.63mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KLM12749.LM12711 – Bạc đạn FAG KLM12749.LM12711

  Vòng bi FAG KLM12749.LM12711 – Bạc đạn FAG KLM12749.LM12711 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 21.98mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 45.97mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16.63mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KL44643.L44610 – Bạc đạn FAG KL44643.L44610

  Vòng bi FAG KL44643.L44610 – Bạc đạn FAG KL44643.L44610 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25.4 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 50.29mm
  + Độ dày vòng bi (B): 14.73mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KLM503349A.LM503310 – Bạc đạn FAG KLM503349A.LM503310

  Vòng bi FAG KLM503349A.LM503310 – Bạc đạn FAG KLM503349A.LM503310 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45.98mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 74.97mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KLM104949.LM104911 – Bạc đạn FAG KLM104949.LM104911

  Vòng bi FAG KLM104949.LM104911 – Bạc đạn FAG KLM104949.LM104911 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50.8 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 82.55mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22.22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG K72200.72487 – Bạc đạn FAG K72200.72487

  Vòng bi FAG K72200.72487 – Bạc đạn FAG K72200.72487 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50.8 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 123.8mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32.79mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KLM806649.LM806610 – Bạc đạn FAG KLM806649.LM806610

  Vòng bi FAG KLM806649.LM806610 – Bạc đạn FAG KLM806649.LM806610 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 53.97mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 88.9 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 19.05mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KHM911245.HM911210 – Bạc đạn FAG KHM911245.HM911210

  Vòng bi FAG KHM911245.HM911210 – Bạc đạn FAG KHM911245.HM911210 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60.32mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130.1mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33.33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KHM911245.HM911210 – Bạc đạn FAG KHM911245.HM911210

  Vòng bi FAG KHM911245.HM911210 – Bạc đạn FAG KHM911245.HM911210 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60.32mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130.1mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33.33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KH913849.H913810 – Bạc đạn FAG KH913849.H913810

  Vòng bi FAG KH913849.H913810 – Bạc đạn FAG KH913849.H913810 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 69.85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 146.0mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39.68mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG K47490.47420 – Bạc đạn FAG K47490.47420

  Vòng bi FAG K47490.47420 – Bạc đạn FAG K47490.47420 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 71.43mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32.54mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG KHM215249.HM215210 – Bạc đạn FAG KHM215249.HM215210

  Vòng bi FAG KHM215249.HM215210 – Bạc đạn FAG KHM215249.HM215210 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75.98mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 131.9mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG T4DB170+T4DB170 – Bạc đạn FAG T4DB170+T4DB170

  Vòng bi FAG T4DB170+T4DB170 – Bạc đạn FAG T4DB170+T4DB170 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 230 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 30 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 32040X+T4FD200 – Bạc đạn FAG 32040X+T4FD200

  Vòng bi FAG 32040X+T4FD200 – Bạc đạn FAG 32040X+T4FD200 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 70 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 31319A.A120.160.N11C – Bạc đạn FAG 31319A.A120.160.N11C

  Vòng bi FAG 31319A.A120.160.N11C – Bạc đạn FAG 31319A.A120.160.N11C giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 90 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 32934+T3DC170 – Bạc đạn FAG 32934+T3DC170

  Vòng bi FAG 32934+T3DC170 – Bạc đạn FAG 32934+T3DC170 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 230 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 30240A+T4GB200 – Bạc đạn FAG 30240A+T4GB200

  Vòng bi FAG 30240A+T4GB200 – Bạc đạn FAG 30240A+T4GB200 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –