Vòng bi côn NTN

 • Vòng bi NTN E-LM288949D/LM288910/LM288910DG2  – Bạc đạn NTN E-LM288949D/LM288910/LM288910DG2 

  Vòng bi NTN E-LM288949D/LM288910/LM288910DG2  – Bạc đạn NTN E-LM288949D/LM288910/LM288910DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1200.15 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1593.85 
  + Độ dày vòng bi (B): 990.6 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-M283449D/M283410/M283410DG2  – Bạc đạn NTN E-M283449D/M283410/M283410DG2 

  Vòng bi NTN E-M283449D/M283410/M283410DG2  – Bạc đạn NTN E-M283449D/M283410/M283410DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 730.25 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1035.05 
  + Độ dày vòng bi (B): 755.65 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-LM283649D/LM283610/LM283610DG2  – Bạc đạn NTN E-LM283649D/LM283610/LM283610DG2 

  Vòng bi NTN E-LM283649D/LM283610/LM283610DG2  – Bạc đạn NTN E-LM283649D/LM283610/LM283610DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 749.3 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 990.6 
  + Độ dày vòng bi (B): 605 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-M284249D/M284210/M284210DG2  – Bạc đạn NTN E-M284249D/M284210/M284210DG2 

  Vòng bi NTN E-M284249D/M284210/M284210DG2  – Bạc đạn NTN E-M284249D/M284210/M284210DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 762 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1079.5 
  + Độ dày vòng bi (B): 787.4 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-CRO-16001  – Bạc đạn NTN E-CRO-16001 

  Vòng bi NTN E-CRO-16001  – Bạc đạn NTN E-CRO-16001  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 800 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1120 
  + Độ dày vòng bi (B): 820 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-M285848D/M285810/M285810DG2  – Bạc đạn NTN E-M285848D/M285810/M285810DG2 

  Vòng bi NTN E-M285848D/M285810/M285810DG2  – Bạc đạn NTN E-M285848D/M285810/M285810DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 825.5 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1168.4 
  + Độ dày vòng bi (B): 844.55 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-CRO-16803  – Bạc đạn NTN E-CRO-16803 

  Vòng bi NTN E-CRO-16803  – Bạc đạn NTN E-CRO-16803  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 840 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1170 
  + Độ dày vòng bi (B): 840 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-LM286249D/LM286210/LM286210DG2  – Bạc đạn NTN E-LM286249D/LM286210/LM286210DG2 

  Vòng bi NTN E-LM286249D/LM286210/LM286210DG2  – Bạc đạn NTN E-LM286249D/LM286210/LM286210DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 863.6 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1130.3 
  + Độ dày vòng bi (B): 669.925 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-EE547341D/547480/547481DG2  – Bạc đạn NTN E-EE547341D/547480/547481DG2 

  Vòng bi NTN E-EE547341D/547480/547481DG2  – Bạc đạn NTN E-EE547341D/547480/547481DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 863.6 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1219.2 
  + Độ dày vòng bi (B): 876.3 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-LM287649D/LM287610/LM287610DG2  – Bạc đạn NTN E-LM287649D/LM287610/LM287610DG2 

  Vòng bi NTN E-LM287649D/LM287610/LM287610DG2  – Bạc đạn NTN E-LM287649D/LM287610/LM287610DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 938.212 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1270 
  + Độ dày vòng bi (B): 825.5 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-CRO-19001  – Bạc đạn NTN E-CRO-19001 

  Vòng bi NTN E-CRO-19001  – Bạc đạn NTN E-CRO-19001  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360 
  + Độ dày vòng bi (B): 880 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-M270749D/M270710/M270710DAG2  – Bạc đạn NTN E-M270749D/M270710/M270710DAG2 

  Vòng bi NTN E-M270749D/M270710/M270710DAG2  – Bạc đạn NTN E-M270749D/M270710/M270710DAG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 447.675 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 635 
  + Độ dày vòng bi (B): 463.55 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-M275349D/M275310/M275310DG2  – Bạc đạn NTN E-M275349D/M275310/M275310DG2 

  Vòng bi NTN E-M275349D/M275310/M275310DG2  – Bạc đạn NTN E-M275349D/M275310/M275310DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 519.112 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 736.6 
  + Độ dày vòng bi (B): 536.575 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-CRO-13602  – Bạc đạn NTN E-CRO-13602 

  Vòng bi NTN E-CRO-13602  – Bạc đạn NTN E-CRO-13602  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 680 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 870 
  + Độ dày vòng bi (B): 460 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-L770849D/L770810/L770810DG2  – Bạc đạn NTN E-L770849D/L770810/L770810DG2 

  Vòng bi NTN E-L770849D/L770810/L770810DG2  – Bạc đạn NTN E-L770849D/L770810/L770810DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 457.2 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 596.9 
  + Độ dày vòng bi (B): 276.225 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-CRO-10402  – Bạc đạn NTN E-CRO-10402 

  Vòng bi NTN E-CRO-10402  – Bạc đạn NTN E-CRO-10402  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 520 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 735 
  + Độ dày vòng bi (B): 535 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2  – Bạc đạn NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 

  Vòng bi NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2  – Bạc đạn NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 682.625 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 965.2 
  + Độ dày vòng bi (B): 701.675 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-EE737179D/737260/737260D  – Bạc đạn NTN E-EE737179D/737260/737260D 

  Vòng bi NTN E-EE737179D/737260/737260D  – Bạc đạn NTN E-EE737179D/737260/737260D  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 457.2 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 660.4 
  + Độ dày vòng bi (B): 323.85 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-M276449D/M276410/M276410DG2  – Bạc đạn NTN E-M276449D/M276410/M276410DG2 

  Vòng bi NTN E-M276449D/M276410/M276410DG2  – Bạc đạn NTN E-M276449D/M276410/M276410DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 536.575 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 761.873 
  + Độ dày vòng bi (B): 558.8 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-EE655271D/655345/655346DG2  – Bạc đạn NTN E-EE655271D/655345/655346DG2 

  Vòng bi NTN E-EE655271D/655345/655346DG2  – Bạc đạn NTN E-EE655271D/655345/655346DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 685.8 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 876.3 
  + Độ dày vòng bi (B): 352.425 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất