Miniature bearings NMB

 • Vòng bi NMB L-1150ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1150ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1150ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1150ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 5 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 11 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1150ZZY04(-) – Bạc đạn NMB L-1150ZZY04(-)

  Vòng bi NMB L-1150ZZY04(-) – Bạc đạn NMB L-1150ZZY04(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 5 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 11 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1170ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1170ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1170ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1170ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 7 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 11 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 3 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1260ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1260ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1260ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1260ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 6 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 12 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1280ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1280ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1280ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1280ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 8 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 12 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 3.5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1360ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1360ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1360ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1360ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 13 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 6 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1370ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1370ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1370ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1370ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 7 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 13 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1470HH(-) – Bạc đạn NMB L-1470HH(-)

  Vòng bi NMB L-1470HH(-) – Bạc đạn NMB L-1470HH(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 7 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 14 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1480ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1480ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1480ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1480ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 8 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 14 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1680HH(-) – Bạc đạn NMB L-1680HH(-)

  Vòng bi NMB L-1680HH(-) – Bạc đạn NMB L-1680HH(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 8 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 16 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1790ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1790ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1790ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1790ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 9 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 17 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1910ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1910ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1910ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1910ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 19 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1910(-) – Bạc đạn NMB L-1910(-)

  Vòng bi NMB L-1910(-) – Bạc đạn NMB L-1910(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 19 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1040X2ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1040X2ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1040X2ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1040X2ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 4 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 10 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-2090(-) – Bạc đạn NMB L-2090(-)

  Vòng bi NMB L-2090(-) – Bạc đạn NMB L-2090(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 9 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 20 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 6 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1050ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1050ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1050ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1050ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 5 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 10 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-001ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-001ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-001ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-001ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1.5 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 3.4 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 1.95 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1060ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1060ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1060ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1060ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 6 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 10 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 3 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-415X5ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-415X5ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-415X5ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-415X5ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1.5 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 4 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 2 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-520ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-520ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-520ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-520ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 2 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 5 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 2.3 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –