Vòng bi cầu Kingon

 • Vòng bi Kingon F6701ZZ (-) – Bạc đạn Kingon F6701ZZ (-)

  Vòng bi Kingon F6701ZZ (-) – Bạc đạn Kingon F6701ZZ (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 12 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 18 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon 6801ZZ (-) – Bạc đạn Kingon 6801ZZ (-)

  Vòng bi Kingon 6801ZZ (-) – Bạc đạn Kingon 6801ZZ (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 12 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 21 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon F6801ZZ (-) – Bạc đạn Kingon F6801ZZ (-)

  Vòng bi Kingon F6801ZZ (-) – Bạc đạn Kingon F6801ZZ (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 12 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 21 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon n/a (-) – Bạc đạn Kingon n/a (-)

  Vòng bi Kingon n/a (-) – Bạc đạn Kingon n/a (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 19 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon 6901ZZ (-) – Bạc đạn Kingon 6901ZZ (-)

  Vòng bi Kingon 6901ZZ (-) – Bạc đạn Kingon 6901ZZ (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 12 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 24 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 6 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon n/a (-) – Bạc đạn Kingon n/a (-)

  Vòng bi Kingon n/a (-) – Bạc đạn Kingon n/a (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 20 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon n/a (-) – Bạc đạn Kingon n/a (-)

  Vòng bi Kingon n/a (-) – Bạc đạn Kingon n/a (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 20 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 6 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon 6900ZZ (1080900) – Bạc đạn Kingon 6900ZZ (1080900)

  Vòng bi Kingon 6900ZZ (1080900) – Bạc đạn Kingon 6900ZZ (1080900) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 22 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 6 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon F6900ZZ (1830900) – Bạc đạn Kingon F6900ZZ (1830900)

  Vòng bi Kingon F6900ZZ (1830900) – Bạc đạn Kingon F6900ZZ (1830900) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 22 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 6 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon n/a (2080900) – Bạc đạn Kingon n/a (2080900)

  Vòng bi Kingon n/a (2080900) – Bạc đạn Kingon n/a (2080900) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 22 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 8 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon n/a (2830900) – Bạc đạn Kingon n/a (2830900)

  Vòng bi Kingon n/a (2830900) – Bạc đạn Kingon n/a (2830900) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 22 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 8 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon 6000ZZ (80100) – Bạc đạn Kingon 6000ZZ (80100)

  Vòng bi Kingon 6000ZZ (80100) – Bạc đạn Kingon 6000ZZ (80100) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 26 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 8 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon F6000ZZ (830100) – Bạc đạn Kingon F6000ZZ (830100)

  Vòng bi Kingon F6000ZZ (830100) – Bạc đạn Kingon F6000ZZ (830100) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 26 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 8 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon 16001ZZ (-) – Bạc đạn Kingon 16001ZZ (-)

  Vòng bi Kingon 16001ZZ (-) – Bạc đạn Kingon 16001ZZ (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 28 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon 6200ZZ (-) – Bạc đạn Kingon 6200ZZ (-)

  Vòng bi Kingon 6200ZZ (-) – Bạc đạn Kingon 6200ZZ (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 30 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 9 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon F6200ZZ (-) – Bạc đạn Kingon F6200ZZ (-)

  Vòng bi Kingon F6200ZZ (-) – Bạc đạn Kingon F6200ZZ (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 30 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 9 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon 6701ZZ (-) – Bạc đạn Kingon 6701ZZ (-)

  Vòng bi Kingon 6701ZZ (-) – Bạc đạn Kingon 6701ZZ (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 12 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 18 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon 609ZZ (80019) – Bạc đạn Kingon 609ZZ (80019)

  Vòng bi Kingon 609ZZ (80019) – Bạc đạn Kingon 609ZZ (80019) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 9 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 24 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon n/a (2080800) – Bạc đạn Kingon n/a (2080800)

  Vòng bi Kingon n/a (2080800) – Bạc đạn Kingon n/a (2080800) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 19 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 6 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon F609ZZ (830019) – Bạc đạn Kingon F609ZZ (830019)

  Vòng bi Kingon F609ZZ (830019) – Bạc đạn Kingon F609ZZ (830019) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 9 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 24 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –