Vòng bi đũa 4 dãy ESG

 • Vòng bi ESG FCD72102380 – Bạc đạn ESG FCD72102380

  Vòng bi ESG FCD72102380 – Bạc đạn ESG FCD72102380 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 510mm
  + Độ dày vòng bi (B): 380mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 247kg

 • Vòng bi ESG FCD72104380 – Bạc đạn ESG FCD72104380

  Vòng bi ESG FCD72104380 – Bạc đạn ESG FCD72104380 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520mm
  + Độ dày vòng bi (B): 380mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 271kg

 • Vòng bi ESG FCD72100250 – Bạc đạn ESG FCD72100250

  Vòng bi ESG FCD72100250 – Bạc đạn ESG FCD72100250 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 500mm
  + Độ dày vòng bi (B): 250mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 146kg

 • Vòng bi ESG FCD72102370A – Bạc đạn ESG FCD72102370A

  Vòng bi ESG FCD72102370A – Bạc đạn ESG FCD72102370A giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 510mm
  + Độ dày vòng bi (B): 370mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 240kg

 • Vòng bi ESG FCD6492340 – Bạc đạn ESG FCD6492340

  Vòng bi ESG FCD6492340 – Bạc đạn ESG FCD6492340 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 340mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 186kg

 • Vòng bi ESG FCD6496290 – Bạc đạn ESG FCD6496290

  Vòng bi ESG FCD6496290 – Bạc đạn ESG FCD6496290 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 290mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 185kg

 • Vòng bi ESG FCD6496350 – Bạc đạn ESG FCD6496350

  Vòng bi ESG FCD6496350 – Bạc đạn ESG FCD6496350 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 350mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 228kg

 • Vòng bi ESG FCD6692340 – Bạc đạn ESG FCD6692340

  Vòng bi ESG FCD6692340 – Bạc đạn ESG FCD6692340 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 330mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 340mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 174kg

 • Vòng bi ESG FC6890250 – Bạc đạn ESG FC6890250

  Vòng bi ESG FC6890250 – Bạc đạn ESG FC6890250 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 450mm
  + Độ dày vòng bi (B): 250mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 103kg

 • Vòng bi ESG FCD6890250A – Bạc đạn ESG FCD6890250A

  Vòng bi ESG FCD6890250A – Bạc đạn ESG FCD6890250A giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 450mm
  + Độ dày vòng bi (B): 250mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 106kg

 • Vòng bi ESG FC6890250A1 – Bạc đạn ESG FC6890250A1

  Vòng bi ESG FC6890250A1 – Bạc đạn ESG FC6890250A1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 450mm
  + Độ dày vòng bi (B): 250mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 108kg

 • Vòng bi ESG FCD6890250A1 – Bạc đạn ESG FCD6890250A1

  Vòng bi ESG FCD6890250A1 – Bạc đạn ESG FCD6890250A1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 450mm
  + Độ dày vòng bi (B): 250mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 107kg

 • Vòng bi ESG FC6890250A2 – Bạc đạn ESG FC6890250A2

  Vòng bi ESG FC6890250A2 – Bạc đạn ESG FC6890250A2 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 450mm
  + Độ dày vòng bi (B): 250mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 105kg

 • Vòng bi ESG FCD6892260 – Bạc đạn ESG FCD6892260

  Vòng bi ESG FCD6892260 – Bạc đạn ESG FCD6892260 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 260mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 122kg

 • Vòng bi ESG FC6488240 – Bạc đạn ESG FC6488240

  Vòng bi ESG FC6488240 – Bạc đạn ESG FC6488240 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440mm
  + Độ dày vòng bi (B): 240mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 109kg

 • Vòng bi ESG FCD6896280 – Bạc đạn ESG FCD6896280

  Vòng bi ESG FCD6896280 – Bạc đạn ESG FCD6896280 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 280mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 159kg

 • Vòng bi ESG FCD6488240 – Bạc đạn ESG FCD6488240

  Vòng bi ESG FCD6488240 – Bạc đạn ESG FCD6488240 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440mm
  + Độ dày vòng bi (B): 240mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 109kg

 • Vòng bi ESG FCD6896350 – Bạc đạn ESG FCD6896350

  Vòng bi ESG FCD6896350 – Bạc đạn ESG FCD6896350 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 350mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 201kg

 • Vòng bi ESG FCD6488300 – Bạc đạn ESG FCD6488300

  Vòng bi ESG FCD6488300 – Bạc đạn ESG FCD6488300 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440mm
  + Độ dày vòng bi (B): 300mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 135kg

 • Vòng bi ESG FCD70100380 – Bạc đạn ESG FCD70100380

  Vòng bi ESG FCD70100380 – Bạc đạn ESG FCD70100380 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 350mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 500mm
  + Độ dày vòng bi (B): 380mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 243kg