Vòng bi cầu NSK

 • Vòng bi NSK 6026N – Bạc đạn NSK 6026N

  Vòng bi NSK 6026N – Bạc đạn NSK 6026N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.26kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6828N – Bạc đạn NSK 6828N

  Vòng bi NSK 6828N – Bạc đạn NSK 6828N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 175mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.832kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6928N – Bạc đạn NSK 6928N

  Vòng bi NSK 6928N – Bạc đạn NSK 6928N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.67kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6830N – Bạc đạn NSK 6830N

  Vòng bi NSK 6830N – Bạc đạn NSK 6830N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.15kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6832N – Bạc đạn NSK 6832N

  Vòng bi NSK 6832N – Bạc đạn NSK 6832N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.23kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6015N – Bạc đạn NSK 6015N

  Vòng bi NSK 6015N – Bạc đạn NSK 6015N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.649kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6218N – Bạc đạn NSK 6218N

  Vòng bi NSK 6218N – Bạc đạn NSK 6218N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160mm
  + Độ dày vòng bi (B): 30mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2.18kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6922N – Bạc đạn NSK 6922N

  Vòng bi NSK 6922N – Bạc đạn NSK 6922N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.893kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6215N – Bạc đạn NSK 6215N

  Vòng bi NSK 6215N – Bạc đạn NSK 6215N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.19kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6318N – Bạc đạn NSK 6318N

  Vòng bi NSK 6318N – Bạc đạn NSK 6318N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 4.98kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6022N – Bạc đạn NSK 6022N

  Vòng bi NSK 6022N – Bạc đạn NSK 6022N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.94kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6315N – Bạc đạn NSK 6315N

  Vòng bi NSK 6315N – Bạc đạn NSK 6315N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.08kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6819N – Bạc đạn NSK 6819N

  Vòng bi NSK 6819N – Bạc đạn NSK 6819N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.297kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6222N – Bạc đạn NSK 6222N

  Vòng bi NSK 6222N – Bạc đạn NSK 6222N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 4.45kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6816N – Bạc đạn NSK 6816N

  Vòng bi NSK 6816N – Bạc đạn NSK 6816N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 10mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.151kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6919N – Bạc đạn NSK 6919N

  Vòng bi NSK 6919N – Bạc đạn NSK 6919N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.601kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6824N – Bạc đạn NSK 6824N

  Vòng bi NSK 6824N – Bạc đạn NSK 6824N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.537kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6916N – Bạc đạn NSK 6916N

  Vòng bi NSK 6916N – Bạc đạn NSK 6916N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.391kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6019N – Bạc đạn NSK 6019N

  Vòng bi NSK 6019N – Bạc đạn NSK 6019N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 145mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.23kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6924N – Bạc đạn NSK 6924N

  Vòng bi NSK 6924N – Bạc đạn NSK 6924N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 165mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.21kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất