Vòng bi cầu NSK

 • Vòng bi NSK 6026N – Bạc đạn NSK 6026N

  Vòng bi NSK 6026N – Bạc đạn NSK 6026N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.26kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6828N – Bạc đạn NSK 6828N

  Vòng bi NSK 6828N – Bạc đạn NSK 6828N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 175mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.832kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6928N – Bạc đạn NSK 6928N

  Vòng bi NSK 6928N – Bạc đạn NSK 6928N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.67kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6830N – Bạc đạn NSK 6830N

  Vòng bi NSK 6830N – Bạc đạn NSK 6830N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.15kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6832N – Bạc đạn NSK 6832N

  Vòng bi NSK 6832N – Bạc đạn NSK 6832N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.23kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6816N – Bạc đạn NSK 6816N

  Vòng bi NSK 6816N – Bạc đạn NSK 6816N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 10mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.151kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6919N – Bạc đạn NSK 6919N

  Vòng bi NSK 6919N – Bạc đạn NSK 6919N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.601kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6824N – Bạc đạn NSK 6824N

  Vòng bi NSK 6824N – Bạc đạn NSK 6824N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.537kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6916N – Bạc đạn NSK 6916N

  Vòng bi NSK 6916N – Bạc đạn NSK 6916N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.391kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6019N – Bạc đạn NSK 6019N

  Vòng bi NSK 6019N – Bạc đạn NSK 6019N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 145mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.23kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6924N – Bạc đạn NSK 6924N

  Vòng bi NSK 6924N – Bạc đạn NSK 6924N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 165mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.21kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6016N – Bạc đạn NSK 6016N

  Vòng bi NSK 6016N – Bạc đạn NSK 6016N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 125mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.872kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6219N – Bạc đạn NSK 6219N

  Vòng bi NSK 6219N – Bạc đạn NSK 6219N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2.64kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6024N – Bạc đạn NSK 6024N

  Vòng bi NSK 6024N – Bạc đạn NSK 6024N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2.08kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6013N – Bạc đạn NSK 6013N

  Vòng bi NSK 6013N – Bạc đạn NSK 6013N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.439kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6216N – Bạc đạn NSK 6216N

  Vòng bi NSK 6216N – Bạc đạn NSK 6216N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.42kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6319N – Bạc đạn NSK 6319N

  Vòng bi NSK 6319N – Bạc đạn NSK 6319N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 5.76kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6826N – Bạc đạn NSK 6826N

  Vòng bi NSK 6826N – Bạc đạn NSK 6826N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 165mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.758kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6213N – Bạc đạn NSK 6213N

  Vòng bi NSK 6213N – Bạc đạn NSK 6213N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6316N – Bạc đạn NSK 6316N

  Vòng bi NSK 6316N – Bạc đạn NSK 6316N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.67kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất