Thrust Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc FAG

 • Vòng bi FAG 234468M.SP – Bạc đạn FAG 234468M.SP

  Vòng bi FAG 234468M.SP – Bạc đạn FAG 234468M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 212 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234768M.SP – Bạc đạn FAG 234768M.SP

  Vòng bi FAG 234768M.SP – Bạc đạn FAG 234768M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 350 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 212 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234472M.SP – Bạc đạn FAG 234472M.SP

  Vòng bi FAG 234472M.SP – Bạc đạn FAG 234472M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 540 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 212 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234772M.SP – Bạc đạn FAG 234772M.SP

  Vòng bi FAG 234772M.SP – Bạc đạn FAG 234772M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 370 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 540 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 212 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234476M.SP – Bạc đạn FAG 234476M.SP

  Vòng bi FAG 234476M.SP – Bạc đạn FAG 234476M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 380 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 560 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 212 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234776M.SP – Bạc đạn FAG 234776M.SP

  Vòng bi FAG 234776M.SP – Bạc đạn FAG 234776M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 390 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 560 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 212 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234480M.SP – Bạc đạn FAG 234480M.SP

  Vòng bi FAG 234480M.SP – Bạc đạn FAG 234480M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 400 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 600 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 236 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234780M.SP – Bạc đạn FAG 234780M.SP

  Vòng bi FAG 234780M.SP – Bạc đạn FAG 234780M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 410 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 600 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 236 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234752M.SP – Bạc đạn FAG 234752M.SP

  Vòng bi FAG 234752M.SP – Bạc đạn FAG 234752M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 269 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 164 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234456M.SP – Bạc đạn FAG 234456M.SP

  Vòng bi FAG 234456M.SP – Bạc đạn FAG 234456M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 164 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234756M.SP – Bạc đạn FAG 234756M.SP

  Vòng bi FAG 234756M.SP – Bạc đạn FAG 234756M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 289 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 164 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234460M.SP – Bạc đạn FAG 234460M.SP

  Vòng bi FAG 234460M.SP – Bạc đạn FAG 234460M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 190 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234760M.SP – Bạc đạn FAG 234760M.SP

  Vòng bi FAG 234760M.SP – Bạc đạn FAG 234760M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 310 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 190 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234464M.SP – Bạc đạn FAG 234464M.SP

  Vòng bi FAG 234464M.SP – Bạc đạn FAG 234464M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 190 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 234764M.SP – Bạc đạn FAG 234764M.SP

  Vòng bi FAG 234764M.SP – Bạc đạn FAG 234764M.SP giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 330 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 190 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –