Vòng bi đũa KOYO

 • Vòng bi KOYO HF338(-) – Bạc đạn KOYO HF338(-)

  Vòng bi KOYO HF338(-) – Bạc đạn KOYO HF338(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO HF340(-) – Bạc đạn KOYO HF340(-)

  Vòng bi KOYO HF340(-) – Bạc đạn KOYO HF340(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO HF344(-) – Bạc đạn KOYO HF344(-)

  Vòng bi KOYO HF344(-) – Bạc đạn KOYO HF344(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 88 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO HF344(-) – Bạc đạn KOYO HF344(-)

  Vòng bi KOYO HF344(-) – Bạc đạn KOYO HF344(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 88 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO HF348(-) – Bạc đạn KOYO HF348(-)

  Vòng bi KOYO HF348(-) – Bạc đạn KOYO HF348(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 500 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 95 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF322(12322) – Bạc đạn KOYO NF322(12322)

  Vòng bi KOYO NF322(12322) – Bạc đạn KOYO NF322(12322) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF324(12324) – Bạc đạn KOYO NF324(12324)

  Vòng bi KOYO NF324(12324) – Bạc đạn KOYO NF324(12324) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF326(12326) – Bạc đạn KOYO NF326(12326)

  Vòng bi KOYO NF326(12326) – Bạc đạn KOYO NF326(12326) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF328(12328) – Bạc đạn KOYO NF328(12328)

  Vòng bi KOYO NF328(12328) – Bạc đạn KOYO NF328(12328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF310(12310) – Bạc đạn KOYO NF310(12310)

  Vòng bi KOYO NF310(12310) – Bạc đạn KOYO NF310(12310) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF330(12330) – Bạc đạn KOYO NF330(12330)

  Vòng bi KOYO NF330(12330) – Bạc đạn KOYO NF330(12330) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF311(12311) – Bạc đạn KOYO NF311(12311)

  Vòng bi KOYO NF311(12311) – Bạc đạn KOYO NF311(12311) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF332(-) – Bạc đạn KOYO NF332(-)

  Vòng bi KOYO NF332(-) – Bạc đạn KOYO NF332(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 68 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF312(12312) – Bạc đạn KOYO NF312(12312)

  Vòng bi KOYO NF312(12312) – Bạc đạn KOYO NF312(12312) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF334(-) – Bạc đạn KOYO NF334(-)

  Vòng bi KOYO NF334(-) – Bạc đạn KOYO NF334(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF313(12313) – Bạc đạn KOYO NF313(12313)

  Vòng bi KOYO NF313(12313) – Bạc đạn KOYO NF313(12313) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF336(-) – Bạc đạn KOYO NF336(-)

  Vòng bi KOYO NF336(-) – Bạc đạn KOYO NF336(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 380 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 75 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF314(12314) – Bạc đạn KOYO NF314(12314)

  Vòng bi KOYO NF314(12314) – Bạc đạn KOYO NF314(12314) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF315(12315) – Bạc đạn KOYO NF315(12315)

  Vòng bi KOYO NF315(12315) – Bạc đạn KOYO NF315(12315) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF316(12316) – Bạc đạn KOYO NF316(12316)

  Vòng bi KOYO NF316(12316) – Bạc đạn KOYO NF316(12316) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –