Vòng bi đũa 1 dãy ESG

 • Vòng bi ESG NU260M – Bạc đạn ESG NU260M

  Vòng bi ESG NU260M – Bạc đạn ESG NU260M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 540mm
  + Độ dày vòng bi (B): 85mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 87.2kg

 • Vòng bi ESG NU1064M – Bạc đạn ESG NU1064M

  Vòng bi ESG NU1064M – Bạc đạn ESG NU1064M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 49.1kg

 • Vòng bi ESG NU1068M – Bạc đạn ESG NU1068M

  Vòng bi ESG NU1068M – Bạc đạn ESG NU1068M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 66.3kg

 • Vòng bi ESG NJ1052M – Bạc đạn ESG NJ1052M

  Vòng bi ESG NJ1052M – Bạc đạn ESG NJ1052M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 36.3kg

 • Vòng bi ESG NU252M – Bạc đạn ESG NU252M

  Vòng bi ESG NU252M – Bạc đạn ESG NU252M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 70.3kg

 • Vòng bi ESG NU2252M – Bạc đạn ESG NU2252M

  Vòng bi ESG NU2252M – Bạc đạn ESG NU2252M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 130mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 113kg

 • Vòng bi ESG NU2244EM – Bạc đạn ESG NU2244EM

  Vòng bi ESG NU2244EM – Bạc đạn ESG NU2244EM giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400mm
  + Độ dày vòng bi (B): 108mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 71.2kg

 • Vòng bi ESG NU1056M – Bạc đạn ESG NU1056M

  Vòng bi ESG NU1056M – Bạc đạn ESG NU1056M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 29.8kg

 • Vòng bi ESG NUP2244EM – Bạc đạn ESG NUP2244EM

  Vòng bi ESG NUP2244EM – Bạc đạn ESG NUP2244EM giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400mm
  + Độ dày vòng bi (B): 108mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 73.7kg

 • Vòng bi ESG NJ256M – Bạc đạn ESG NJ256M

  Vòng bi ESG NJ256M – Bạc đạn ESG NJ256M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 500mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 72.2kg

 • Vòng bi ESG NU344M – Bạc đạn ESG NU344M

  Vòng bi ESG NU344M – Bạc đạn ESG NU344M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 88mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 74.9kg

 • Vòng bi ESG NU1060M – Bạc đạn ESG NU1060M

  Vòng bi ESG NU1060M – Bạc đạn ESG NU1060M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 45.1kg

 • Vòng bi ESG NJ344M – Bạc đạn ESG NJ344M

  Vòng bi ESG NJ344M – Bạc đạn ESG NJ344M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 88mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 78kg

 • Vòng bi ESG NJ1060M – Bạc đạn ESG NJ1060M

  Vòng bi ESG NJ1060M – Bạc đạn ESG NJ1060M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 46.3kg

 • Vòng bi ESG NU2344M – Bạc đạn ESG NU2344M

  Vòng bi ESG NU2344M – Bạc đạn ESG NU2344M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 145mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 125kg

 • Vòng bi ESG NU1048M – Bạc đạn ESG NU1048M

  Vòng bi ESG NU1048M – Bạc đạn ESG NU1048M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 20.2kg

 • Vòng bi ESG NJ1048M – Bạc đạn ESG NJ1048M

  Vòng bi ESG NJ1048M – Bạc đạn ESG NJ1048M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 20.8kg

 • Vòng bi ESG N248M – Bạc đạn ESG N248M

  Vòng bi ESG N248M – Bạc đạn ESG N248M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 51.6kg

 • Vòng bi ESG NU248M – Bạc đạn ESG NU248M

  Vòng bi ESG NU248M – Bạc đạn ESG NU248M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 52.7kg

 • Vòng bi ESG NJ248M – Bạc đạn ESG NJ248M

  Vòng bi ESG NJ248M – Bạc đạn ESG NJ248M giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 50.9kg