Vòng bi NMB

Vòng bi NMB, bạc đạn NMB, vong bi NMB, bac dan NMB chính hãng, giá cạnh tranh, hỗ trợ dịch vụ 24/7, liên hệ với chúng tôi ngay để được báo giá & hỗ trợ …

 • Vòng bi NMB L-1680HH(-) – Bạc đạn NMB L-1680HH(-)

  Vòng bi NMB L-1680HH(-) – Bạc đạn NMB L-1680HH(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 8 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 16 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1790ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1790ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1790ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1790ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 9 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 17 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1910ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1910ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1910ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1910ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 19 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1150ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1150ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1150ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1150ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 5 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 11 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1150ZZY04(-) – Bạc đạn NMB L-1150ZZY04(-)

  Vòng bi NMB L-1150ZZY04(-) – Bạc đạn NMB L-1150ZZY04(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 5 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 11 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1170ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1170ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1170ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1170ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 7 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 11 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 3 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1260ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1260ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1260ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1260ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 6 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 12 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1280ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1280ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1280ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1280ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 8 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 12 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 3.5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1360ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1360ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1360ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1360ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 13 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 6 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1370ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1370ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1370ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1370ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 7 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 13 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1470HH(-) – Bạc đạn NMB L-1470HH(-)

  Vòng bi NMB L-1470HH(-) – Bạc đạn NMB L-1470HH(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 7 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 14 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1480ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1480ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1480ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1480ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 8 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 14 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-850ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-850ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-850ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-850ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 5 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 8 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 2.5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-940ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-940ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-940ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-940ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 4 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 9 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-950ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-950ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-950ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-950ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 5 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 9 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 3 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1790(-) – Bạc đạn NMB L-1790(-)

  Vòng bi NMB L-1790(-) – Bạc đạn NMB L-1790(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 9 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 17 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-950ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-950ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-950ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-950ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 5 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 9 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 3 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1910(-) – Bạc đạn NMB L-1910(-)

  Vòng bi NMB L-1910(-) – Bạc đạn NMB L-1910(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 19 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-1040X2ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1040X2ZZ(-)

  Vòng bi NMB L-1040X2ZZ(-) – Bạc đạn NMB L-1040X2ZZ(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 4 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 10 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NMB L-2090(-) – Bạc đạn NMB L-2090(-)

  Vòng bi NMB L-2090(-) – Bạc đạn NMB L-2090(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 9 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 20 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 6 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –