Vòng bi tang trống tự lựa FAG

 • Vòng bi FAG 22314EK.T41A+AHX2314 – Bạc đạn FAG 22314EK.T41A+AHX2314

  Vòng bi FAG 22314EK.T41A+AHX2314 – Bạc đạn FAG 22314EK.T41A+AHX2314 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 51 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 231/560K.MB+H31/560 – Bạc đạn FAG 231/560K.MB+H31/560

  Vòng bi FAG 231/560K.MB+H31/560 – Bạc đạn FAG 231/560K.MB+H31/560 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 560 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 280 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22215EK+AH315G – Bạc đạn FAG 22215EK+AH315G

  Vòng bi FAG 22215EK+AH315G – Bạc đạn FAG 22215EK+AH315G giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 241/560BK30MB+H241/5 – Bạc đạn FAG 241/560BK30MB+H241/5

  Vòng bi FAG 241/560BK30MB+H241/5 – Bạc đạn FAG 241/560BK30MB+H241/5 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 560 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 355 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 21315EK.TVPB+AH315G – Bạc đạn FAG 21315EK.TVPB+AH315G

  Vòng bi FAG 21315EK.TVPB+AH315G – Bạc đạn FAG 21315EK.TVPB+AH315G giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 239/600BK.MB+H39/600 – Bạc đạn FAG 239/600BK.MB+H39/600

  Vòng bi FAG 239/600BK.MB+H39/600 – Bạc đạn FAG 239/600BK.MB+H39/600 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 800 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 150 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22315EK.T41A+AHX2315 – Bạc đạn FAG 22315EK.T41A+AHX2315

  Vòng bi FAG 22315EK.T41A+AHX2315 – Bạc đạn FAG 22315EK.T41A+AHX2315 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 230/600BK.MB+H30/600 – Bạc đạn FAG 230/600BK.MB+H30/600

  Vòng bi FAG 230/600BK.MB+H30/600 – Bạc đạn FAG 230/600BK.MB+H30/600 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 870 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 200 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22216EK+AH316 – Bạc đạn FAG 22216EK+AH316

  Vòng bi FAG 22216EK+AH316 – Bạc đạn FAG 22216EK+AH316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 231/600K.MB+H31/600 – Bạc đạn FAG 231/600K.MB+H31/600

  Vòng bi FAG 231/600K.MB+H31/600 – Bạc đạn FAG 231/600K.MB+H31/600 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 980 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 300 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 21316EK.TVPB+AH316 – Bạc đạn FAG 21316EK.TVPB+AH316

  Vòng bi FAG 21316EK.TVPB+AH316 – Bạc đạn FAG 21316EK.TVPB+AH316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 241/600BK30MB+H241/6 – Bạc đạn FAG 241/600BK30MB+H241/6

  Vòng bi FAG 241/600BK30MB+H241/6 – Bạc đạn FAG 241/600BK30MB+H241/6 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 980 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 375 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22316EK+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK+AHX2316

  Vòng bi FAG 22316EK+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK+AHX2316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 239/630BK.MB+H39/630 – Bạc đạn FAG 239/630BK.MB+H39/630

  Vòng bi FAG 239/630BK.MB+H39/630 – Bạc đạn FAG 239/630BK.MB+H39/630 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 630 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 850 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 165 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22316EK.T41A+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK.T41A+AHX2316

  Vòng bi FAG 22316EK.T41A+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK.T41A+AHX2316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 239/500K.MB+H39/500 – Bạc đạn FAG 239/500K.MB+H39/500

  Vòng bi FAG 239/500K.MB+H39/500 – Bạc đạn FAG 239/500K.MB+H39/500 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 670 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 230/630BK.MB+H30/630 – Bạc đạn FAG 230/630BK.MB+H30/630

  Vòng bi FAG 230/630BK.MB+H30/630 – Bạc đạn FAG 230/630BK.MB+H30/630 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 630 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 212 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22217EK+AHX317 – Bạc đạn FAG 22217EK+AHX317

  Vòng bi FAG 22217EK+AHX317 – Bạc đạn FAG 22217EK+AHX317 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 230/500BK.MB+H30/500 – Bạc đạn FAG 230/500BK.MB+H30/500

  Vòng bi FAG 230/500BK.MB+H30/500 – Bạc đạn FAG 230/500BK.MB+H30/500 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 720 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 167 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 240/630BK30MB+H240/6 – Bạc đạn FAG 240/630BK30MB+H240/6

  Vòng bi FAG 240/630BK30MB+H240/6 – Bạc đạn FAG 240/630BK30MB+H240/6 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 630 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 290 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –