Vòng bi cầu KOYO

Vòng bi cầu KOYO, bạc đạn cầu KOYO, vong bi cầu KOYO, bac dan cầu KOYO chính hãng, giá cạnh tranh, hỗ trợ dịch vụ 24/7, liên hệ với chúng tôi ngay để được báo giá & hỗ trợ …

 • Vòng bi KOYO 6006-2RZ – Bạc đạn KOYO 6006-2RZ

  Vòng bi KOYO 6006-2RZ – Bạc đạn KOYO 6006-2RZ giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 55mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 6000-2RZ – Bạc đạn KOYO 6000-2RZ

  Vòng bi KOYO 6000-2RZ – Bạc đạn KOYO 6000-2RZ giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 26mm
  + Độ dày vòng bi (B): 8mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 6006-2RS – Bạc đạn KOYO 6006-2RS

  Vòng bi KOYO 6006-2RS – Bạc đạn KOYO 6006-2RS giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 55mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 6000-2RS – Bạc đạn KOYO 6000-2RS

  Vòng bi KOYO 6000-2RS – Bạc đạn KOYO 6000-2RS giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 26mm
  + Độ dày vòng bi (B): 8mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 60/28-2RZ – Bạc đạn KOYO 60/28-2RZ

  Vòng bi KOYO 60/28-2RZ – Bạc đạn KOYO 60/28-2RZ giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 28mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 609-2RZ – Bạc đạn KOYO 609-2RZ

  Vòng bi KOYO 609-2RZ – Bạc đạn KOYO 609-2RZ giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 9mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 24mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 60/28-2RS – Bạc đạn KOYO 60/28-2RS

  Vòng bi KOYO 60/28-2RS – Bạc đạn KOYO 60/28-2RS giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 28mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 609-2RS – Bạc đạn KOYO 609-2RS

  Vòng bi KOYO 609-2RS – Bạc đạn KOYO 609-2RS giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 9mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 24mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 6005-2RZ – Bạc đạn KOYO 6005-2RZ

  Vòng bi KOYO 6005-2RZ – Bạc đạn KOYO 6005-2RZ giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 47mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 609-2RS – Bạc đạn KOYO 609-2RS

  Vòng bi KOYO 609-2RS – Bạc đạn KOYO 609-2RS giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 9mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 24mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 6005-2RS – Bạc đạn KOYO 6005-2RS

  Vòng bi KOYO 6005-2RS – Bạc đạn KOYO 6005-2RS giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 47mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 608-2RZ – Bạc đạn KOYO 608-2RZ

  Vòng bi KOYO 608-2RZ – Bạc đạn KOYO 608-2RZ giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 8mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 22mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 60/22-2RZ – Bạc đạn KOYO 60/22-2RZ

  Vòng bi KOYO 60/22-2RZ – Bạc đạn KOYO 60/22-2RZ giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 22mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 44mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 608-2RS – Bạc đạn KOYO 608-2RS

  Vòng bi KOYO 608-2RS – Bạc đạn KOYO 608-2RS giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 8mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 22mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 6010-2RS – Bạc đạn KOYO 6010-2RS

  Vòng bi KOYO 6010-2RS – Bạc đạn KOYO 6010-2RS giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 60/22-2RS – Bạc đạn KOYO 60/22-2RS

  Vòng bi KOYO 60/22-2RS – Bạc đạn KOYO 60/22-2RS giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 22mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 44mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 607-2RZ – Bạc đạn KOYO 607-2RZ

  Vòng bi KOYO 607-2RZ – Bạc đạn KOYO 607-2RZ giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 7mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 19mm
  + Độ dày vòng bi (B): 6mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 6009-2RZ – Bạc đạn KOYO 6009-2RZ

  Vòng bi KOYO 6009-2RZ – Bạc đạn KOYO 6009-2RZ giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 75mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 6004-2RZ – Bạc đạn KOYO 6004-2RZ

  Vòng bi KOYO 6004-2RZ – Bạc đạn KOYO 6004-2RZ giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi KOYO 607-2RS – Bạc đạn KOYO 607-2RS

  Vòng bi KOYO 607-2RS – Bạc đạn KOYO 607-2RS giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 7mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 19mm
  + Độ dày vòng bi (B): 6mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất