Vòng bi đũa 2 dãy NTN

 • Vòng bi NTN NN4964K  – Bạc đạn NTN NN4964K 

  Vòng bi NTN NN4964K  – Bạc đạn NTN NN4964K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440 
  + Độ dày vòng bi (B): 118 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3064K  – Bạc đạn NTN NN3064K 

  Vòng bi NTN NN3064K  – Bạc đạn NTN NN3064K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480 
  + Độ dày vòng bi (B): 121 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3068K  – Bạc đạn NTN NN3068K 

  Vòng bi NTN NN3068K  – Bạc đạn NTN NN3068K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520 
  + Độ dày vòng bi (B): 133 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3072K  – Bạc đạn NTN NN3072K 

  Vòng bi NTN NN3072K  – Bạc đạn NTN NN3072K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 540 
  + Độ dày vòng bi (B): 134 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3076K  – Bạc đạn NTN NN3076K 

  Vòng bi NTN NN3076K  – Bạc đạn NTN NN3076K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 380 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 560 
  + Độ dày vòng bi (B): 135 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3080K  – Bạc đạn NTN NN3080K 

  Vòng bi NTN NN3080K  – Bạc đạn NTN NN3080K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 400 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 600 
  + Độ dày vòng bi (B): 148 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3084K  – Bạc đạn NTN NN3084K 

  Vòng bi NTN NN3084K  – Bạc đạn NTN NN3084K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 420 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 620 
  + Độ dày vòng bi (B): 150 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3088K  – Bạc đạn NTN NN3088K 

  Vòng bi NTN NN3088K  – Bạc đạn NTN NN3088K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 440 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 650 
  + Độ dày vòng bi (B): 157 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN4948K  – Bạc đạn NTN NN4948K 

  Vòng bi NTN NN4948K  – Bạc đạn NTN NN4948K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 
  + Độ dày vòng bi (B): 80 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3092K  – Bạc đạn NTN NN3092K 

  Vòng bi NTN NN3092K  – Bạc đạn NTN NN3092K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 460 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 680 
  + Độ dày vòng bi (B): 163 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3048K  – Bạc đạn NTN NN3048K 

  Vòng bi NTN NN3048K  – Bạc đạn NTN NN3048K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 
  + Độ dày vòng bi (B): 92 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN4952K  – Bạc đạn NTN NN4952K 

  Vòng bi NTN NN4952K  – Bạc đạn NTN NN4952K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 
  + Độ dày vòng bi (B): 100 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3052K  – Bạc đạn NTN NN3052K 

  Vòng bi NTN NN3052K  – Bạc đạn NTN NN3052K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400 
  + Độ dày vòng bi (B): 104 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN4956K  – Bạc đạn NTN NN4956K 

  Vòng bi NTN NN4956K  – Bạc đạn NTN NN4956K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 380 
  + Độ dày vòng bi (B): 100 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3056K  – Bạc đạn NTN NN3056K 

  Vòng bi NTN NN3056K  – Bạc đạn NTN NN3056K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420 
  + Độ dày vòng bi (B): 106 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN4960K  – Bạc đạn NTN NN4960K 

  Vòng bi NTN NN4960K  – Bạc đạn NTN NN4960K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420 
  + Độ dày vòng bi (B): 118 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3060K  – Bạc đạn NTN NN3060K 

  Vòng bi NTN NN3060K  – Bạc đạn NTN NN3060K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460 
  + Độ dày vòng bi (B): 118 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN3006K  – Bạc đạn NTN NN3006K 

  Vòng bi NTN NN3006K  – Bạc đạn NTN NN3006K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 55 
  + Độ dày vòng bi (B): 19 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN4921K  – Bạc đạn NTN NN4921K 

  Vòng bi NTN NN4921K  – Bạc đạn NTN NN4921K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 145 
  + Độ dày vòng bi (B): 40 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN NN4936K  – Bạc đạn NTN NN4936K 

  Vòng bi NTN NN4936K  – Bạc đạn NTN NN4936K  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 
  + Độ dày vòng bi (B): 69 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất