Vòng bi cầu rãnh sâu NACHI

 • Vòng bi NACHI 6014-2NKE – Bạc đạn NACHI 6014-2NKE

  Vòng bi NACHI 6014-2NKE – Bạc đạn NACHI 6014-2NKE giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6214-2NKE – Bạc đạn NACHI 6214-2NKE

  Vòng bi NACHI 6214-2NKE – Bạc đạn NACHI 6214-2NKE giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 125mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6314-2NKE – Bạc đạn NACHI 6314-2NKE

  Vòng bi NACHI 6314-2NKE – Bạc đạn NACHI 6314-2NKE giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6015-2NKE – Bạc đạn NACHI 6015-2NKE

  Vòng bi NACHI 6015-2NKE – Bạc đạn NACHI 6015-2NKE giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6215-2NKE – Bạc đạn NACHI 6215-2NKE

  Vòng bi NACHI 6215-2NKE – Bạc đạn NACHI 6215-2NKE giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6315-2NKE – Bạc đạn NACHI 6315-2NKE

  Vòng bi NACHI 6315-2NKE – Bạc đạn NACHI 6315-2NKE giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6216-2NK – Bạc đạn NACHI 6216-2NK

  Vòng bi NACHI 6216-2NK – Bạc đạn NACHI 6216-2NK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6316-2NK – Bạc đạn NACHI 6316-2NK

  Vòng bi NACHI 6316-2NK – Bạc đạn NACHI 6316-2NK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6217-2NK – Bạc đạn NACHI 6217-2NK

  Vòng bi NACHI 6217-2NK – Bạc đạn NACHI 6217-2NK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6317-2NK – Bạc đạn NACHI 6317-2NK

  Vòng bi NACHI 6317-2NK – Bạc đạn NACHI 6317-2NK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6218-2NK – Bạc đạn NACHI 6218-2NK

  Vòng bi NACHI 6218-2NK – Bạc đạn NACHI 6218-2NK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160mm
  + Độ dày vòng bi (B): 30mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6318-2NK – Bạc đạn NACHI 6318-2NK

  Vòng bi NACHI 6318-2NK – Bạc đạn NACHI 6318-2NK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6219-2NK – Bạc đạn NACHI 6219-2NK

  Vòng bi NACHI 6219-2NK – Bạc đạn NACHI 6219-2NK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6319-2NK – Bạc đạn NACHI 6319-2NK

  Vòng bi NACHI 6319-2NK – Bạc đạn NACHI 6319-2NK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6220-2NK – Bạc đạn NACHI 6220-2NK

  Vòng bi NACHI 6220-2NK – Bạc đạn NACHI 6220-2NK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 34mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6320-2NK – Bạc đạn NACHI 6320-2NK

  Vòng bi NACHI 6320-2NK – Bạc đạn NACHI 6320-2NK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215mm
  + Độ dày vòng bi (B): 47mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6209-2NKE9 – Bạc đạn NACHI 6209-2NKE9

  Vòng bi NACHI 6209-2NKE9 – Bạc đạn NACHI 6209-2NKE9 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 85mm
  + Độ dày vòng bi (B): 19mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6309-2NKE9 – Bạc đạn NACHI 6309-2NKE9

  Vòng bi NACHI 6309-2NKE9 – Bạc đạn NACHI 6309-2NKE9 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6810-2NKE – Bạc đạn NACHI 6810-2NKE

  Vòng bi NACHI 6810-2NKE – Bạc đạn NACHI 6810-2NKE giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 65mm
  + Độ dày vòng bi (B): 7mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 6910-2NKE – Bạc đạn NACHI 6910-2NKE

  Vòng bi NACHI 6910-2NKE – Bạc đạn NACHI 6910-2NKE giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –