Vòng bi cầu SND

 • Vòng bi SND NCF2938V.C3 – Bạc đạn SND NCF2938V.C3

  Vòng bi SND NCF2938V.C3 – Bạc đạn SND NCF2938V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6205N(-) – Bạc đạn SND *6205N(-)

  Vòng bi SND *6205N(-) – Bạc đạn SND *6205N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6305N(-) – Bạc đạn SND *6305N(-)

  Vòng bi SND *6305N(-) – Bạc đạn SND *6305N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6006N(-) – Bạc đạn SND *6006N(-)

  Vòng bi SND *6006N(-) – Bạc đạn SND *6006N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 55 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6206N(-) – Bạc đạn SND *6206N(-)

  Vòng bi SND *6206N(-) – Bạc đạn SND *6206N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6204N(-) – Bạc đạn SND *6204N(-)

  Vòng bi SND *6204N(-) – Bạc đạn SND *6204N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 47 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 14 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6304N(-) – Bạc đạn SND *6304N(-)

  Vòng bi SND *6304N(-) – Bạc đạn SND *6304N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6005N(-) – Bạc đạn SND *6005N(-)

  Vòng bi SND *6005N(-) – Bạc đạn SND *6005N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 47 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6004N(-) – Bạc đạn SND *6004N(-)

  Vòng bi SND *6004N(-) – Bạc đạn SND *6004N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6004N(-) – Bạc đạn SND *6004N(-)

  Vòng bi SND *6004N(-) – Bạc đạn SND *6004N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND 62306.2RSR(-) – Bạc đạn SND 62306.2RSR(-)

  Vòng bi SND 62306.2RSR(-) – Bạc đạn SND 62306.2RSR(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –