Vòng bi đũa NSK

 • Vòng bi NSK NU1088 – Bạc đạn NSK NU1088

  Vòng bi NSK NU1088 – Bạc đạn NSK NU1088 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 440mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 650mm
  + Độ dày vòng bi (B): 94mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 105kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NU1092 – Bạc đạn NSK NU1092

  Vòng bi NSK NU1092 – Bạc đạn NSK NU1092 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 460mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 680mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 123kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NUP1092 – Bạc đạn NSK NUP1092

  Vòng bi NSK NUP1092 – Bạc đạn NSK NUP1092 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 460mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 680mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 123kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK N1092 – Bạc đạn NSK N1092

  Vòng bi NSK N1092 – Bạc đạn NSK N1092 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 460mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 680mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 123kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NU1096 – Bạc đạn NSK NU1096

  Vòng bi NSK NU1096 – Bạc đạn NSK NU1096 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 480mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 700mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 127kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK N1068 – Bạc đạn NSK N1068

  Vòng bi NSK N1068 – Bạc đạn NSK N1068 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 61.8kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NJ1096 – Bạc đạn NSK NJ1096

  Vòng bi NSK NJ1096 – Bạc đạn NSK NJ1096 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 480mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 700mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 127kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NF1068 – Bạc đạn NSK NF1068

  Vòng bi NSK NF1068 – Bạc đạn NSK NF1068 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 61.8kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK N1096 – Bạc đạn NSK N1096

  Vòng bi NSK N1096 – Bạc đạn NSK N1096 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 480mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 700mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 127kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NU1072 – Bạc đạn NSK NU1072

  Vòng bi NSK NU1072 – Bạc đạn NSK NU1072 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 540mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 64.6kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NU10/500 – Bạc đạn NSK NU10/500

  Vòng bi NSK NU10/500 – Bạc đạn NSK NU10/500 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 720mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 131kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK N1072 – Bạc đạn NSK N1072

  Vòng bi NSK N1072 – Bạc đạn NSK N1072 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 540mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 64.6kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK N10/500 – Bạc đạn NSK N10/500

  Vòng bi NSK N10/500 – Bạc đạn NSK N10/500 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 720mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 131kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NF1072 – Bạc đạn NSK NF1072

  Vòng bi NSK NF1072 – Bạc đạn NSK NF1072 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 540mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 64.6kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NU1076 – Bạc đạn NSK NU1076

  Vòng bi NSK NU1076 – Bạc đạn NSK NU1076 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 380mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 560mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 67.5kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NU1080 – Bạc đạn NSK NU1080

  Vòng bi NSK NU1080 – Bạc đạn NSK NU1080 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 400mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 600mm
  + Độ dày vòng bi (B): 90mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 88.2kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NUP1080 – Bạc đạn NSK NUP1080

  Vòng bi NSK NUP1080 – Bạc đạn NSK NUP1080 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 400mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 600mm
  + Độ dày vòng bi (B): 90mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 88.2kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK N1080 – Bạc đạn NSK N1080

  Vòng bi NSK N1080 – Bạc đạn NSK N1080 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 400mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 600mm
  + Độ dày vòng bi (B): 90mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 88.2kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK NU1084 – Bạc đạn NSK NU1084

  Vòng bi NSK NU1084 – Bạc đạn NSK NU1084 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 420mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 620mm
  + Độ dày vòng bi (B): 90mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 91.7kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK N1084 – Bạc đạn NSK N1084

  Vòng bi NSK N1084 – Bạc đạn NSK N1084 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 420mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 620mm
  + Độ dày vòng bi (B): 90mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 91.7kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất