Vòng bi đũa NACHI

Vòng bi đũa NACHI, bạc đạn đũa NACHI, vong bi đũa NACHI, bac dan đũa NACHI chính hãng, giá cạnh tranh, hỗ trợ dịch vụ 24/7, liên hệ với chúng tôi ngay để được báo giá & hỗ trợ …

 • Vòng bi NACHI N213 – Bạc đạn NACHI N213

  Vòng bi NACHI N213 – Bạc đạn NACHI N213 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N313 – Bạc đạn NACHI N313

  Vòng bi NACHI N313 – Bạc đạn NACHI N313 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N413 – Bạc đạn NACHI N413

  Vòng bi NACHI N413 – Bạc đạn NACHI N413 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N1011 – Bạc đạn NACHI N1011

  Vòng bi NACHI N1011 – Bạc đạn NACHI N1011 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N211 – Bạc đạn NACHI N211

  Vòng bi NACHI N211 – Bạc đạn NACHI N211 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N311 – Bạc đạn NACHI N311

  Vòng bi NACHI N311 – Bạc đạn NACHI N311 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N411 – Bạc đạn NACHI N411

  Vòng bi NACHI N411 – Bạc đạn NACHI N411 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N1012 – Bạc đạn NACHI N1012

  Vòng bi NACHI N1012 – Bạc đạn NACHI N1012 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 95mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N212 – Bạc đạn NACHI N212

  Vòng bi NACHI N212 – Bạc đạn NACHI N212 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N312 – Bạc đạn NACHI N312

  Vòng bi NACHI N312 – Bạc đạn NACHI N312 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N412 – Bạc đạn NACHI N412

  Vòng bi NACHI N412 – Bạc đạn NACHI N412 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N1013 – Bạc đạn NACHI N1013

  Vòng bi NACHI N1013 – Bạc đạn NACHI N1013 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N209 – Bạc đạn NACHI N209

  Vòng bi NACHI N209 – Bạc đạn NACHI N209 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 85mm
  + Độ dày vòng bi (B): 19mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N309 – Bạc đạn NACHI N309

  Vòng bi NACHI N309 – Bạc đạn NACHI N309 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N409 – Bạc đạn NACHI N409

  Vòng bi NACHI N409 – Bạc đạn NACHI N409 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N1006 – Bạc đạn NACHI N1006

  Vòng bi NACHI N1006 – Bạc đạn NACHI N1006 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 55mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N1010 – Bạc đạn NACHI N1010

  Vòng bi NACHI N1010 – Bạc đạn NACHI N1010 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N206 – Bạc đạn NACHI N206

  Vòng bi NACHI N206 – Bạc đạn NACHI N206 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N210 – Bạc đạn NACHI N210

  Vòng bi NACHI N210 – Bạc đạn NACHI N210 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI N306 – Bạc đạn NACHI N306

  Vòng bi NACHI N306 – Bạc đạn NACHI N306 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72mm
  + Độ dày vòng bi (B): 19mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –