Vòng bi đũa AET

 • Vòng bi AET NU318(32318) – Bạc đạn AET NU318(32318)

  Vòng bi AET NU318(32318) – Bạc đạn AET NU318(32318) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU319(32319) – Bạc đạn AET NU319(32319)

  Vòng bi AET NU319(32319) – Bạc đạn AET NU319(32319) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU320(32320) – Bạc đạn AET NU320(32320)

  Vòng bi AET NU320(32320) – Bạc đạn AET NU320(32320) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 47 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU321(32321) – Bạc đạn AET NU321(32321)

  Vòng bi AET NU321(32321) – Bạc đạn AET NU321(32321) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 49 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU322(32322) – Bạc đạn AET NU322(32322)

  Vòng bi AET NU322(32322) – Bạc đạn AET NU322(32322) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU324(32324) – Bạc đạn AET NU324(32324)

  Vòng bi AET NU324(32324) – Bạc đạn AET NU324(32324) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU308(32308) – Bạc đạn AET NU308(32308)

  Vòng bi AET NU308(32308) – Bạc đạn AET NU308(32308) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU326(32326) – Bạc đạn AET NU326(32326)

  Vòng bi AET NU326(32326) – Bạc đạn AET NU326(32326) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU309(32309) – Bạc đạn AET NU309(32309)

  Vòng bi AET NU309(32309) – Bạc đạn AET NU309(32309) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU328(32328) – Bạc đạn AET NU328(32328)

  Vòng bi AET NU328(32328) – Bạc đạn AET NU328(32328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU310(32310) – Bạc đạn AET NU310(32310)

  Vòng bi AET NU310(32310) – Bạc đạn AET NU310(32310) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU330(32330) – Bạc đạn AET NU330(32330)

  Vòng bi AET NU330(32330) – Bạc đạn AET NU330(32330) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU311(32311) – Bạc đạn AET NU311(32311)

  Vòng bi AET NU311(32311) – Bạc đạn AET NU311(32311) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU332(32332) – Bạc đạn AET NU332(32332)

  Vòng bi AET NU332(32332) – Bạc đạn AET NU332(32332) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 68 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU312(32312) – Bạc đạn AET NU312(32312)

  Vòng bi AET NU312(32312) – Bạc đạn AET NU312(32312) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU313(32313) – Bạc đạn AET NU313(32313)

  Vòng bi AET NU313(32313) – Bạc đạn AET NU313(32313) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU314(32314) – Bạc đạn AET NU314(32314)

  Vòng bi AET NU314(32314) – Bạc đạn AET NU314(32314) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU315(32315) – Bạc đạn AET NU315(32315)

  Vòng bi AET NU315(32315) – Bạc đạn AET NU315(32315) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU316(32316) – Bạc đạn AET NU316(32316)

  Vòng bi AET NU316(32316) – Bạc đạn AET NU316(32316) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi AET NU317(32317) – Bạc đạn AET NU317(32317)

  Vòng bi AET NU317(32317) – Bạc đạn AET NU317(32317) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –