Vòng bi đũa kim INA

 • Vòng bi INA HK3016 – Bạc đạn INA HK3016

  Vòng bi INA HK3016 – Bạc đạn INA HK3016 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 37 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA BK3016 – Bạc đạn INA BK3016

  Vòng bi INA BK3016 – Bạc đạn INA BK3016 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 37 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA HK3020 – Bạc đạn INA HK3020

  Vòng bi INA HK3020 – Bạc đạn INA HK3020 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 37 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA BK3020 – Bạc đạn INA BK3020

  Vòng bi INA BK3020 – Bạc đạn INA BK3020 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 37 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA HK2512 – Bạc đạn INA HK2512

  Vòng bi INA HK2512 – Bạc đạn INA HK2512 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA HK2516 – Bạc đạn INA HK2516

  Vòng bi INA HK2516 – Bạc đạn INA HK2516 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA HK2520 – Bạc đạn INA HK2520

  Vòng bi INA HK2520 – Bạc đạn INA HK2520 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA BK2520 – Bạc đạn INA BK2520

  Vòng bi INA BK2520 – Bạc đạn INA BK2520 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA HK2526 – Bạc đạn INA HK2526

  Vòng bi INA HK2526 – Bạc đạn INA HK2526 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA BK2526 – Bạc đạn INA BK2526

  Vòng bi INA BK2526 – Bạc đạn INA BK2526 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA BK2526 – Bạc đạn INA BK2526

  Vòng bi INA BK2526 – Bạc đạn INA BK2526 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA HK2538 – Bạc đạn INA HK2538

  Vòng bi INA HK2538 – Bạc đạn INA HK2538 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA BK2538 – Bạc đạn INA BK2538

  Vòng bi INA BK2538 – Bạc đạn INA BK2538 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA HK2820 – Bạc đạn INA HK2820

  Vòng bi INA HK2820 – Bạc đạn INA HK2820 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 28 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 35 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA HK3012 – Bạc đạn INA HK3012

  Vòng bi INA HK3012 – Bạc đạn INA HK3012 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 37 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi INA BK3012 – Bạc đạn INA BK3012

  Vòng bi INA BK3012 – Bạc đạn INA BK3012 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 37 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –