Vòng bi đũa MRC

 • Vòng bi MRC NF318(12318) – Bạc đạn MRC NF318(12318)

  Vòng bi MRC NF318(12318) – Bạc đạn MRC NF318(12318) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF319(12319) – Bạc đạn MRC NF319(12319)

  Vòng bi MRC NF319(12319) – Bạc đạn MRC NF319(12319) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF320(12320) – Bạc đạn MRC NF320(12320)

  Vòng bi MRC NF320(12320) – Bạc đạn MRC NF320(12320) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 47 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF321(12321) – Bạc đạn MRC NF321(12321)

  Vòng bi MRC NF321(12321) – Bạc đạn MRC NF321(12321) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 49 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF322(12322) – Bạc đạn MRC NF322(12322)

  Vòng bi MRC NF322(12322) – Bạc đạn MRC NF322(12322) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF324(12324) – Bạc đạn MRC NF324(12324)

  Vòng bi MRC NF324(12324) – Bạc đạn MRC NF324(12324) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF326(12326) – Bạc đạn MRC NF326(12326)

  Vòng bi MRC NF326(12326) – Bạc đạn MRC NF326(12326) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF328(12328) – Bạc đạn MRC NF328(12328)

  Vòng bi MRC NF328(12328) – Bạc đạn MRC NF328(12328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF310(12310) – Bạc đạn MRC NF310(12310)

  Vòng bi MRC NF310(12310) – Bạc đạn MRC NF310(12310) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF330(12330) – Bạc đạn MRC NF330(12330)

  Vòng bi MRC NF330(12330) – Bạc đạn MRC NF330(12330) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF311(12311) – Bạc đạn MRC NF311(12311)

  Vòng bi MRC NF311(12311) – Bạc đạn MRC NF311(12311) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF332(-) – Bạc đạn MRC NF332(-)

  Vòng bi MRC NF332(-) – Bạc đạn MRC NF332(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 68 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF312(12312) – Bạc đạn MRC NF312(12312)

  Vòng bi MRC NF312(12312) – Bạc đạn MRC NF312(12312) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF313(12313) – Bạc đạn MRC NF313(12313)

  Vòng bi MRC NF313(12313) – Bạc đạn MRC NF313(12313) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF314(12314) – Bạc đạn MRC NF314(12314)

  Vòng bi MRC NF314(12314) – Bạc đạn MRC NF314(12314) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF315(12315) – Bạc đạn MRC NF315(12315)

  Vòng bi MRC NF315(12315) – Bạc đạn MRC NF315(12315) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF316(12316) – Bạc đạn MRC NF316(12316)

  Vòng bi MRC NF316(12316) – Bạc đạn MRC NF316(12316) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF317(12317) – Bạc đạn MRC NF317(12317)

  Vòng bi MRC NF317(12317) – Bạc đạn MRC NF317(12317) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF234(12234) – Bạc đạn MRC NF234(12234)

  Vòng bi MRC NF234(12234) – Bạc đạn MRC NF234(12234) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NF304(12304) – Bạc đạn MRC NF304(12304)

  Vòng bi MRC NF304(12304) – Bạc đạn MRC NF304(12304) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –