Vòng bi tang trống tự lựa FAG

 • Vòng bi FAG 241/630BK30MB+H241/6 – Bạc đạn FAG 241/630BK30MB+H241/6

  Vòng bi FAG 241/630BK30MB+H241/6 – Bạc đạn FAG 241/630BK30MB+H241/6 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 630 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1030 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 400 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 21316EK.TVPB+AH316 – Bạc đạn FAG 21316EK.TVPB+AH316

  Vòng bi FAG 21316EK.TVPB+AH316 – Bạc đạn FAG 21316EK.TVPB+AH316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 231/560K.MB+H31/560 – Bạc đạn FAG 231/560K.MB+H31/560

  Vòng bi FAG 231/560K.MB+H31/560 – Bạc đạn FAG 231/560K.MB+H31/560 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 560 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 280 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 239/670BK.MB+H39/670 – Bạc đạn FAG 239/670BK.MB+H39/670

  Vòng bi FAG 239/670BK.MB+H39/670 – Bạc đạn FAG 239/670BK.MB+H39/670 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 670 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 900 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 170 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22316EK+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK+AHX2316

  Vòng bi FAG 22316EK+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK+AHX2316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 241/560BK30MB+H241/5 – Bạc đạn FAG 241/560BK30MB+H241/5

  Vòng bi FAG 241/560BK30MB+H241/5 – Bạc đạn FAG 241/560BK30MB+H241/5 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 560 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 355 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 230/670BK.MB+H30/670 – Bạc đạn FAG 230/670BK.MB+H30/670

  Vòng bi FAG 230/670BK.MB+H30/670 – Bạc đạn FAG 230/670BK.MB+H30/670 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 670 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 980 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 230 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 239/500K.MB+H39/500 – Bạc đạn FAG 239/500K.MB+H39/500

  Vòng bi FAG 239/500K.MB+H39/500 – Bạc đạn FAG 239/500K.MB+H39/500 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 670 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22316EK.T41A+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK.T41A+AHX2316

  Vòng bi FAG 22316EK.T41A+AHX2316 – Bạc đạn FAG 22316EK.T41A+AHX2316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 239/600BK.MB+H39/600 – Bạc đạn FAG 239/600BK.MB+H39/600

  Vòng bi FAG 239/600BK.MB+H39/600 – Bạc đạn FAG 239/600BK.MB+H39/600 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 800 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 150 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22214EK+AH314G – Bạc đạn FAG 22214EK+AH314G

  Vòng bi FAG 22214EK+AH314G – Bạc đạn FAG 22214EK+AH314G giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 125 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 230/500BK.MB+H30/500 – Bạc đạn FAG 230/500BK.MB+H30/500

  Vòng bi FAG 230/500BK.MB+H30/500 – Bạc đạn FAG 230/500BK.MB+H30/500 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 720 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 167 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22217EK+AHX317 – Bạc đạn FAG 22217EK+AHX317

  Vòng bi FAG 22217EK+AHX317 – Bạc đạn FAG 22217EK+AHX317 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 230/600BK.MB+H30/600 – Bạc đạn FAG 230/600BK.MB+H30/600

  Vòng bi FAG 230/600BK.MB+H30/600 – Bạc đạn FAG 230/600BK.MB+H30/600 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 870 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 200 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 21314EK.TVPB+AH314G – Bạc đạn FAG 21314EK.TVPB+AH314G

  Vòng bi FAG 21314EK.TVPB+AH314G – Bạc đạn FAG 21314EK.TVPB+AH314G giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 231/500BK.MB+H31/500 – Bạc đạn FAG 231/500BK.MB+H31/500

  Vòng bi FAG 231/500BK.MB+H31/500 – Bạc đạn FAG 231/500BK.MB+H31/500 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 830 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 264 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 21317EK.TVPB+AHX317 – Bạc đạn FAG 21317EK.TVPB+AHX317

  Vòng bi FAG 21317EK.TVPB+AHX317 – Bạc đạn FAG 21317EK.TVPB+AHX317 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 231/600K.MB+H31/600 – Bạc đạn FAG 231/600K.MB+H31/600

  Vòng bi FAG 231/600K.MB+H31/600 – Bạc đạn FAG 231/600K.MB+H31/600 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 980 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 300 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 22314EK+AHX2314G – Bạc đạn FAG 22314EK+AHX2314G

  Vòng bi FAG 22314EK+AHX2314G – Bạc đạn FAG 22314EK+AHX2314G giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 51 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 239/530K.MB+H39/530 – Bạc đạn FAG 239/530K.MB+H39/530

  Vòng bi FAG 239/530K.MB+H39/530 – Bạc đạn FAG 239/530K.MB+H39/530 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 530 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 710 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 136 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –