Vòng bi Kingon (Page 15)

 • Vòng bi Kingon n/a (2830093) – Bạc đạn Kingon n/a (2830093)

  Vòng bi Kingon n/a (2830093) – Bạc đạn Kingon n/a (2830093) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 3 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 8 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 4 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon n/a (-) – Bạc đạn Kingon n/a (-)

  Vòng bi Kingon n/a (-) – Bạc đạn Kingon n/a (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 2 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 4 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 1.2 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon n/a (-) – Bạc đạn Kingon n/a (-)

  Vòng bi Kingon n/a (-) – Bạc đạn Kingon n/a (-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 2 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 4 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 2 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon 682(1000082) – Bạc đạn Kingon 682(1000082)

  Vòng bi Kingon 682(1000082) – Bạc đạn Kingon 682(1000082) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 2 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 5 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 1.5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi Kingon F682 (1840082) – Bạc đạn Kingon F682 (1840082)

  Vòng bi Kingon F682 (1840082) – Bạc đạn Kingon F682 (1840082) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 2 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 5 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 1.5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –