Vòng bi đũa KOYO

 • Vòng bi KOYO HF344(-) – Bạc đạn KOYO HF344(-)

  Vòng bi KOYO HF344(-) – Bạc đạn KOYO HF344(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 88 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO HF348(-) – Bạc đạn KOYO HF348(-)

  Vòng bi KOYO HF348(-) – Bạc đạn KOYO HF348(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 500 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 95 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO HF338(-) – Bạc đạn KOYO HF338(-)

  Vòng bi KOYO HF338(-) – Bạc đạn KOYO HF338(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO HF340(-) – Bạc đạn KOYO HF340(-)

  Vòng bi KOYO HF340(-) – Bạc đạn KOYO HF340(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO HF344(-) – Bạc đạn KOYO HF344(-)

  Vòng bi KOYO HF344(-) – Bạc đạn KOYO HF344(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 88 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF317(12317) – Bạc đạn KOYO NF317(12317)

  Vòng bi KOYO NF317(12317) – Bạc đạn KOYO NF317(12317) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF318(12318) – Bạc đạn KOYO NF318(12318)

  Vòng bi KOYO NF318(12318) – Bạc đạn KOYO NF318(12318) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF319(12319) – Bạc đạn KOYO NF319(12319)

  Vòng bi KOYO NF319(12319) – Bạc đạn KOYO NF319(12319) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF320(12320) – Bạc đạn KOYO NF320(12320)

  Vòng bi KOYO NF320(12320) – Bạc đạn KOYO NF320(12320) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 47 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF321(12321) – Bạc đạn KOYO NF321(12321)

  Vòng bi KOYO NF321(12321) – Bạc đạn KOYO NF321(12321) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 49 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF322(12322) – Bạc đạn KOYO NF322(12322)

  Vòng bi KOYO NF322(12322) – Bạc đạn KOYO NF322(12322) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF324(12324) – Bạc đạn KOYO NF324(12324)

  Vòng bi KOYO NF324(12324) – Bạc đạn KOYO NF324(12324) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF326(12326) – Bạc đạn KOYO NF326(12326)

  Vòng bi KOYO NF326(12326) – Bạc đạn KOYO NF326(12326) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF328(12328) – Bạc đạn KOYO NF328(12328)

  Vòng bi KOYO NF328(12328) – Bạc đạn KOYO NF328(12328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF310(12310) – Bạc đạn KOYO NF310(12310)

  Vòng bi KOYO NF310(12310) – Bạc đạn KOYO NF310(12310) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF330(12330) – Bạc đạn KOYO NF330(12330)

  Vòng bi KOYO NF330(12330) – Bạc đạn KOYO NF330(12330) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF311(12311) – Bạc đạn KOYO NF311(12311)

  Vòng bi KOYO NF311(12311) – Bạc đạn KOYO NF311(12311) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF332(-) – Bạc đạn KOYO NF332(-)

  Vòng bi KOYO NF332(-) – Bạc đạn KOYO NF332(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 68 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF312(12312) – Bạc đạn KOYO NF312(12312)

  Vòng bi KOYO NF312(12312) – Bạc đạn KOYO NF312(12312) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NF334(-) – Bạc đạn KOYO NF334(-)

  Vòng bi KOYO NF334(-) – Bạc đạn KOYO NF334(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –