Vòng bi NSK

 • Vòng bi NSK 239/900CAE4 – Bạc đạn NSK 239/900CAE4

  Vòng bi NSK 239/900CAE4 – Bạc đạn NSK 239/900CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 206mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 591kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 230/1060CAE4 – Bạc đạn NSK 230/1060CAE4

  Vòng bi NSK 230/1060CAE4 – Bạc đạn NSK 230/1060CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1060mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1500mm
  + Độ dày vòng bi (B): 325mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1790kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 239/900CAKE4 – Bạc đạn NSK 239/900CAKE4

  Vòng bi NSK 239/900CAKE4 – Bạc đạn NSK 239/900CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 206mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 591kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 230/1060CAKE4 – Bạc đạn NSK 230/1060CAKE4

  Vòng bi NSK 230/1060CAKE4 – Bạc đạn NSK 230/1060CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1060mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1500mm
  + Độ dày vòng bi (B): 325mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1790kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/900CAE4 – Bạc đạn NSK 240/900CAE4

  Vòng bi NSK 240/900CAE4 – Bạc đạn NSK 240/900CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 375mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1520kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1060CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1060CAE4

  Vòng bi NSK 240/1060CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1060CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1060mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1500mm
  + Độ dày vòng bi (B): 438mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2410kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/900CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/900CAK30E4

  Vòng bi NSK 240/900CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/900CAK30E4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 375mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1520kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1060CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1060CAK30E4

  Vòng bi NSK 240/1060CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1060CAK30E4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1060mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1500mm
  + Độ dày vòng bi (B): 438mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2410kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 232/900CAE4 – Bạc đạn NSK 232/900CAE4

  Vòng bi NSK 232/900CAE4 – Bạc đạn NSK 232/900CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1580mm
  + Độ dày vòng bi (B): 515mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 4300kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 230/1120CAE4 – Bạc đạn NSK 230/1120CAE4

  Vòng bi NSK 230/1120CAE4 – Bạc đạn NSK 230/1120CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1580mm
  + Độ dày vòng bi (B): 345mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2120kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 232/900CAKE4 – Bạc đạn NSK 232/900CAKE4

  Vòng bi NSK 232/900CAKE4 – Bạc đạn NSK 232/900CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1580mm
  + Độ dày vòng bi (B): 515mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 4300kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 230/1120CAKE4 – Bạc đạn NSK 230/1120CAKE4

  Vòng bi NSK 230/1120CAKE4 – Bạc đạn NSK 230/1120CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1580mm
  + Độ dày vòng bi (B): 345mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2120kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 239/950CAE4 – Bạc đạn NSK 239/950CAE4

  Vòng bi NSK 239/950CAE4 – Bạc đạn NSK 239/950CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1250mm
  + Độ dày vòng bi (B): 224mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 732kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1120CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1120CAE4

  Vòng bi NSK 240/1120CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1120CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1580mm
  + Độ dày vòng bi (B): 462mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2790kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 239/950CAKE4 – Bạc đạn NSK 239/950CAKE4

  Vòng bi NSK 239/950CAKE4 – Bạc đạn NSK 239/950CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1250mm
  + Độ dày vòng bi (B): 224mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 732kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1120CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1120CAK30E4

  Vòng bi NSK 240/1120CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1120CAK30E4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1120mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1580mm
  + Độ dày vòng bi (B): 462mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2790kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 230/950CAE4 – Bạc đạn NSK 230/950CAE4

  Vòng bi NSK 230/950CAE4 – Bạc đạn NSK 230/950CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 300mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1400kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1180CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1180CAE4

  Vòng bi NSK 240/1180CAE4 – Bạc đạn NSK 240/1180CAE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1180mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1660mm
  + Độ dày vòng bi (B): 475mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3180kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 230/950CAKE4 – Bạc đạn NSK 230/950CAKE4

  Vòng bi NSK 230/950CAKE4 – Bạc đạn NSK 230/950CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 300mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1400kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 240/1180CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1180CAK30E4

  Vòng bi NSK 240/1180CAK30E4 – Bạc đạn NSK 240/1180CAK30E4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1180mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1660mm
  + Độ dày vòng bi (B): 475mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3180kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất