Vòng bi cầu NSK

 • Vòng bi NSK 6928N – Bạc đạn NSK 6928N

  Vòng bi NSK 6928N – Bạc đạn NSK 6928N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.67kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6830N – Bạc đạn NSK 6830N

  Vòng bi NSK 6830N – Bạc đạn NSK 6830N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.15kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6832N – Bạc đạn NSK 6832N

  Vòng bi NSK 6832N – Bạc đạn NSK 6832N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.23kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6026N – Bạc đạn NSK 6026N

  Vòng bi NSK 6026N – Bạc đạn NSK 6026N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.26kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6828N – Bạc đạn NSK 6828N

  Vòng bi NSK 6828N – Bạc đạn NSK 6828N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 175mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.832kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6914N – Bạc đạn NSK 6914N

  Vòng bi NSK 6914N – Bạc đạn NSK 6914N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.349kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6017N – Bạc đạn NSK 6017N

  Vòng bi NSK 6017N – Bạc đạn NSK 6017N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.918kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6220N – Bạc đạn NSK 6220N

  Vòng bi NSK 6220N – Bạc đạn NSK 6220N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 34mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.17kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6014N – Bạc đạn NSK 6014N

  Vòng bi NSK 6014N – Bạc đạn NSK 6014N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.608kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6217N – Bạc đạn NSK 6217N

  Vòng bi NSK 6217N – Bạc đạn NSK 6217N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.76kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6821N – Bạc đạn NSK 6821N

  Vòng bi NSK 6821N – Bạc đạn NSK 6821N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.324kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6214N – Bạc đạn NSK 6214N

  Vòng bi NSK 6214N – Bạc đạn NSK 6214N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 125mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.09kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6317N – Bạc đạn NSK 6317N

  Vòng bi NSK 6317N – Bạc đạn NSK 6317N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 4.28kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6921N – Bạc đạn NSK 6921N

  Vòng bi NSK 6921N – Bạc đạn NSK 6921N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 145mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.856kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6314N – Bạc đạn NSK 6314N

  Vòng bi NSK 6314N – Bạc đạn NSK 6314N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2.57kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6818N – Bạc đạn NSK 6818N

  Vòng bi NSK 6818N – Bạc đạn NSK 6818N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.276kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6021N – Bạc đạn NSK 6021N

  Vòng bi NSK 6021N – Bạc đạn NSK 6021N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.58kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6815N – Bạc đạn NSK 6815N

  Vòng bi NSK 6815N – Bạc đạn NSK 6815N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 95mm
  + Độ dày vòng bi (B): 10mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.149kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6918N – Bạc đạn NSK 6918N

  Vòng bi NSK 6918N – Bạc đạn NSK 6918N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 125mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.585kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6221N – Bạc đạn NSK 6221N

  Vòng bi NSK 6221N – Bạc đạn NSK 6221N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.79kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất