Vòng bi cầu NSK

 • Vòng bi NSK 6026N – Bạc đạn NSK 6026N

  Vòng bi NSK 6026N – Bạc đạn NSK 6026N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.26kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6828N – Bạc đạn NSK 6828N

  Vòng bi NSK 6828N – Bạc đạn NSK 6828N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 175mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.832kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6928N – Bạc đạn NSK 6928N

  Vòng bi NSK 6928N – Bạc đạn NSK 6928N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.67kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6830N – Bạc đạn NSK 6830N

  Vòng bi NSK 6830N – Bạc đạn NSK 6830N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.15kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6832N – Bạc đạn NSK 6832N

  Vòng bi NSK 6832N – Bạc đạn NSK 6832N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.23kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6213N – Bạc đạn NSK 6213N

  Vòng bi NSK 6213N – Bạc đạn NSK 6213N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6316N – Bạc đạn NSK 6316N

  Vòng bi NSK 6316N – Bạc đạn NSK 6316N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.67kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6820N – Bạc đạn NSK 6820N

  Vòng bi NSK 6820N – Bạc đạn NSK 6820N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 125mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.31kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6926N – Bạc đạn NSK 6926N

  Vòng bi NSK 6926N – Bạc đạn NSK 6926N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.57kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6313N – Bạc đạn NSK 6313N

  Vòng bi NSK 6313N – Bạc đạn NSK 6313N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 2.11kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6817N – Bạc đạn NSK 6817N

  Vòng bi NSK 6817N – Bạc đạn NSK 6817N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.263kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6920N – Bạc đạn NSK 6920N

  Vòng bi NSK 6920N – Bạc đạn NSK 6920N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.828kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6814N – Bạc đạn NSK 6814N

  Vòng bi NSK 6814N – Bạc đạn NSK 6814N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90mm
  + Độ dày vòng bi (B): 10mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.134kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6917N – Bạc đạn NSK 6917N

  Vòng bi NSK 6917N – Bạc đạn NSK 6917N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.55kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6020N – Bạc đạn NSK 6020N

  Vòng bi NSK 6020N – Bạc đạn NSK 6020N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.29kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6914N – Bạc đạn NSK 6914N

  Vòng bi NSK 6914N – Bạc đạn NSK 6914N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.349kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6017N – Bạc đạn NSK 6017N

  Vòng bi NSK 6017N – Bạc đạn NSK 6017N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.918kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6220N – Bạc đạn NSK 6220N

  Vòng bi NSK 6220N – Bạc đạn NSK 6220N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 34mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.17kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6014N – Bạc đạn NSK 6014N

  Vòng bi NSK 6014N – Bạc đạn NSK 6014N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.608kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NSK 6217N – Bạc đạn NSK 6217N

  Vòng bi NSK 6217N – Bạc đạn NSK 6217N giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.76kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất